Meer afbeeldingen

De rol van de rechter bij de waarheidsvinding in de correctionele procedure

Daniël De Wolf
€ 160,00
Incl. BTW

Beschikbaarheid: In voorraad

In dit boek wordt een antwoord gegeven op de vraag of de strafrechter een actieve rol heeft bij de bewijsvoering en meer bepaald bij de waarheidsvinding, dan wel of hij een passieve of lijdelijke rol heeft. Het onderzoeksdomein werd beperkt tot de rol van de rechter tijdens de fase voor het vonnisgerecht en meer bepaald tot de rol van de rechter in de correctionele procedure. De auteur bespreekt o.m. de volle rechtsmacht van de strafrechter, het begrip eerlijke behandeling van een zaak, maar ook de rol van de rechter bij het recht op tegenspraak, de inzage in stukken en het recht op het horen van getuigen. Vervolgens wordt de rol van de rechter in rechtsvergelijkend perspectief geanalyseerd in België, Frankrijk en Nederland.
shop

Details

In dit boek wordt een antwoord gegeven op de vraag of de strafrechter een actieve rol heeft bij de bewijsvoering en meer bepaald bij de waarheidsvinding, dan wel of hij een passieve of lijdelijke rol heeft.

Het onderzoeksdomein werd beperkt tot de rol van de rechter tijdens de fase voor het vonnisgerecht en meer bepaald tot de rol van de rechter in de correctionele procedure. Na een historische inleiding en een schets van de taken van de rechter in de correctionele procedure wordt ruime aandacht besteed aan het EVRM.

De auteur bespreekt o.m. de volle rechtsmacht van de strafrechter, het begrip eerlijke behandeling van een zaak, maar ook de rol van de rechter bij het recht op tegenspraak, de inzage in stukken en het recht op het horen van getuigen. Vervolgens wordt de rol van de rechter in rechtsvergelijkend perspectief geanalyseerd in België, Frankrijk en Nederland. Volgens een vast patroon komen in de drie landen de algemene opvattingen over de rol van de rechter, de onderzoeksdaden waarover de zittingsrechter beschikt, zijn rol bij het beoordelen van verzoeken van partijen tot aanvullende onderzoeksmaatregelen zoals getuigenverhoren, het deskundigenonderzoek, de overlegging van stukken en de heropening van debatten/onderzoek aan bod.

Hoewel de waarheidsvinding door de meeste auteurs als een belangrijk doel in de strafprocedure wordt voorgesteld en de wetgever oorspronkelijk uitging van een actieve rol voor de rechter in de correctionele procedure, ziet men dat de rechtspraak en de praktijk in België de voornoemde rol langzaam hebben laten evolueren naar een passieve of lijdelijke rol. Het gegeven dat strafrechters erg gefixeerd zijn op het strafdossier is daar niet vreemd aan. Deze onderzoeksresultaten worden in het boek vervolgens gespiegeld aan de situatie in Frankrijk en Nederland, wat opvallende verschillen en nieuwe inzichten in de verschillende rechtstelsels oplevert.

Het boek onderzoekt dan ook welke juridische of opportuniteitsargumenten bestaan voor een passieve/lijdelijke rol, dan wel actieve rol voor de rechter in de correctionele procedure. Ter afronding worden enkele hervormingsvoorstellen geformuleerd om aan het onderzoek ter terechtzitting een nieuwe impuls te geven via een vernieuwde rol van de rechter.

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Daniël De Wolf
pagina's 714
ISBN 9789089771766
Publicatiejaar 2010
Over de auteur Nee
Quotes N/B

Beschrijving

Details

In dit boek wordt een antwoord gegeven op de vraag of de strafrechter een actieve rol heeft bij de bewijsvoering en meer bepaald bij de waarheidsvinding, dan wel of hij een passieve of lijdelijke rol heeft.

Het onderzoeksdomein werd beperkt tot de rol van de rechter tijdens de fase voor het vonnisgerecht en meer bepaald tot de rol van de rechter in de correctionele procedure. Na een historische inleiding en een schets van de taken van de rechter in de correctionele procedure wordt ruime aandacht besteed aan het EVRM.

De auteur bespreekt o.m. de volle rechtsmacht van de strafrechter, het begrip eerlijke behandeling van een zaak, maar ook de rol van de rechter bij het recht op tegenspraak, de inzage in stukken en het recht op het horen van getuigen. Vervolgens wordt de rol van de rechter in rechtsvergelijkend perspectief geanalyseerd in België, Frankrijk en Nederland. Volgens een vast patroon komen in de drie landen de algemene opvattingen over de rol van de rechter, de onderzoeksdaden waarover de zittingsrechter beschikt, zijn rol bij het beoordelen van verzoeken van partijen tot aanvullende onderzoeksmaatregelen zoals getuigenverhoren, het deskundigenonderzoek, de overlegging van stukken en de heropening van debatten/onderzoek aan bod.

Hoewel de waarheidsvinding door de meeste auteurs als een belangrijk doel in de strafprocedure wordt voorgesteld en de wetgever oorspronkelijk uitging van een actieve rol voor de rechter in de correctionele procedure, ziet men dat de rechtspraak en de praktijk in België de voornoemde rol langzaam hebben laten evolueren naar een passieve of lijdelijke rol. Het gegeven dat strafrechters erg gefixeerd zijn op het strafdossier is daar niet vreemd aan. Deze onderzoeksresultaten worden in het boek vervolgens gespiegeld aan de situatie in Frankrijk en Nederland, wat opvallende verschillen en nieuwe inzichten in de verschillende rechtstelsels oplevert.

Het boek onderzoekt dan ook welke juridische of opportuniteitsargumenten bestaan voor een passieve/lijdelijke rol, dan wel actieve rol voor de rechter in de correctionele procedure. Ter afronding worden enkele hervormingsvoorstellen geformuleerd om aan het onderzoek ter terechtzitting een nieuwe impuls te geven via een vernieuwde rol van de rechter.

Extra informatie

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Daniël De Wolf
pagina's 714
ISBN 9789089771766
Publicatiejaar 2010
Over de auteur Nee
Quotes N/B