Meer afbeeldingen

Grensarbeid tussen België en Frankrijk. Met de nieuwe fiscale regeling

Filip Verwilt
€ 45,00
Incl. BTW

Beschikbaarheid: In voorraad

De nieuwe fiscale regeling voor grensarbeiders uitgebreid toegelicht.
Deel 1: Fiscalitei,t met een overzicht van de verplichtingen en sancties, die gelden voor de Franse grensarbeider en zijn werkgever.
Deel 2: De sociale zekerheidsaspecten van grensarbeid.
Deel 3: Leidraad voor Belgische bedrijven die met Franse grensarbeiders werken of willen werken.
Deel 4: Praktische leidraad voor de inwoner van België, die werkt of wil werken in Frankrijk.
shop

Details

Eind 2009 trad het Avenant van 12 december 2008 bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting van 10 maart 1964 in werking. Hierdoor werden de fiscale regels voor grensarbeiders ingrijpend gewijzigd. Voor Belgische grensarbeiders werd de grensarbeidersregeling retroactief afgeschaft vanaf 1 januari 2007. Voor de Franse grensarbeiders voorziet het Avenant in een geleidelijke afschaffing van de grensarbeidersregeling. In een "Aanvullend Protocol inzake grensarbeiders" wordt bepaald onder welke voorwaarden inwoners van Frankrijk het voordeel van die regeling kunnen genieten. In het boek wordt de nieuwe fiscale regeling voor grensarbeiders uitgebreid toegelicht. Bij de bespreking van de nieuwe toepassingsvoorwaarden voor de Franse grensarbeiders komen de drie periodes, die ook in het Avenant worden onderscheiden, aan bod: de jaren 2003 tot 2008, de jaren 2009 tot 2011 en tenslotte de periode 2012 tot 2033. Ook op de nieuwe regeling voor ‘seizoensgrensarbeiders’ uit Frankrijk, wordt nader ingegaan. Het deel Fiscaliteit wordt afgesloten met een overzicht van de verplichtingen en sancties, die gelden voor de Franse grensarbeider en zijn werkgever. In een tweede deel komen de sociale zekerheidsaspecten van grensarbeid aan bod. Hierin wordt ondermeer aandacht besteed aan de situaties waarbij de grensarbeider, tijdelijk of permanent, ook werkzaamheden verricht in zijn woonland. Het derde deel van het boek wil een leidraad verschaffen aan Belgische bedrijven die met Franse grensarbeiders werken of willen werken. In de verschillende fasen van de arbeidsrelatie, gaande van aanwerving tot beëindiging, worden vanuit het standpunt van de werkgever de punten besproken, die eigen zijn aan het tewerkstellen van grensarbeiders. De inwoner van België, die werkt of wil werken in Frankrijk, vindt in het vierde en laatste deel van het boek een praktische leidraad, die informatie verschaft over de arbeidsvoorwaarden bij tewerkstelling in Frankrijk, over zijn sociale zekerheidsrechten en zijn fiscale verplichtingen.

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Filip Verwilt
pagina's 240
ISBN 9789089772459
Publicatiejaar 2011
Over de auteur Nee
Quotes N/B

Beschrijving

Details

Eind 2009 trad het Avenant van 12 december 2008 bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting van 10 maart 1964 in werking. Hierdoor werden de fiscale regels voor grensarbeiders ingrijpend gewijzigd. Voor Belgische grensarbeiders werd de grensarbeidersregeling retroactief afgeschaft vanaf 1 januari 2007. Voor de Franse grensarbeiders voorziet het Avenant in een geleidelijke afschaffing van de grensarbeidersregeling. In een "Aanvullend Protocol inzake grensarbeiders" wordt bepaald onder welke voorwaarden inwoners van Frankrijk het voordeel van die regeling kunnen genieten. In het boek wordt de nieuwe fiscale regeling voor grensarbeiders uitgebreid toegelicht. Bij de bespreking van de nieuwe toepassingsvoorwaarden voor de Franse grensarbeiders komen de drie periodes, die ook in het Avenant worden onderscheiden, aan bod: de jaren 2003 tot 2008, de jaren 2009 tot 2011 en tenslotte de periode 2012 tot 2033. Ook op de nieuwe regeling voor ‘seizoensgrensarbeiders’ uit Frankrijk, wordt nader ingegaan. Het deel Fiscaliteit wordt afgesloten met een overzicht van de verplichtingen en sancties, die gelden voor de Franse grensarbeider en zijn werkgever. In een tweede deel komen de sociale zekerheidsaspecten van grensarbeid aan bod. Hierin wordt ondermeer aandacht besteed aan de situaties waarbij de grensarbeider, tijdelijk of permanent, ook werkzaamheden verricht in zijn woonland. Het derde deel van het boek wil een leidraad verschaffen aan Belgische bedrijven die met Franse grensarbeiders werken of willen werken. In de verschillende fasen van de arbeidsrelatie, gaande van aanwerving tot beëindiging, worden vanuit het standpunt van de werkgever de punten besproken, die eigen zijn aan het tewerkstellen van grensarbeiders. De inwoner van België, die werkt of wil werken in Frankrijk, vindt in het vierde en laatste deel van het boek een praktische leidraad, die informatie verschaft over de arbeidsvoorwaarden bij tewerkstelling in Frankrijk, over zijn sociale zekerheidsrechten en zijn fiscale verplichtingen.

Extra informatie

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Filip Verwilt
pagina's 240
ISBN 9789089772459
Publicatiejaar 2011
Over de auteur Nee
Quotes N/B