Meer afbeeldingen

Het federale Parlement. Samenstelling, organisatie en werking

Marc Van der Hulst en Koen Muylle
€ 65,00
Incl. BTW

Beschikbaarheid: In voorraad

Dit volledig bijgewerkte boek was dringend noodzakelijk na de zesde Staatshervorming, die een grote weerslag had op de samenstelling en de bevoegdheden van de Senaat en op de bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

* Verplichte velden

shop

Details

Dit volledig bijgewerkte boek was dringend noodzakelijk na de zesde Staatshervorming, die een grote weerslag had op de samenstelling en de bevoegdheden van de Senaat en op de bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat in dit boek uitgebreid wordt ingegaan op de nieuwe samenstelling van de Senaat, de nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat en de gewijzigde wetgevingsprocedure, met inbegrip van de tweede lezing waarin het reglement van de Kamer voorziet, nu de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de wetgeving volledig bij die wetgevende vergadering is gelegd.

Er wordt ook stil gestaan bij een aantal hervormingen die in het zog van de zesde Staatshervorming hebben plaatsgevonden, zoals de oprichting van een deontologische commissie, het "inleidend rapport op een parlementair initiatief", de beleidsverklaringen van ministers en een hervorming van de regels inzake de verkiezingsuitgaven en de partijfinanciering.

Hoewel de update van dit boek in de eerste plaats noodzakelijk geworden was door de zesde Staatshervorming, vloeien lang niet alle bijwerkingen daaruit voort. Zo is bijvoorbeeld de impact van het EU-begrotingsbeleid op de federale begrotingskalender aanzienlijk toegenomen en wordt ook de invloed van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de werking van wetgevende vergaderingen steeds sterker voelbaar. Aan beide elementen wordt in dit boek aandacht besteed.

Net als de editie van 2010 wil dit boek in de eerste plaats een beschrijvend handboek zijn. Dit neemt niet weg dat het dank zij zijn duizenden verwijzingen naar toepassingsgevallen, precedenten, rechtspraak en rechtsleer ook het vertrekpunt kan zijn voor gespecialiseerd onderzoek.

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Marc Van der Hulst en Koen Muylle
pagina's 720
ISBN 978-90-8977-733-1
Publicatiejaar 2017
Over de auteur Marc Van der Hulst is griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers en Koen Muylle is sinds 2015 staatsraad en zetelt in de afdeling Wetgeving van de Raad van State
Quotes Nee

Beschrijving

Details

Dit volledig bijgewerkte boek was dringend noodzakelijk na de zesde Staatshervorming, die een grote weerslag had op de samenstelling en de bevoegdheden van de Senaat en op de bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat in dit boek uitgebreid wordt ingegaan op de nieuwe samenstelling van de Senaat, de nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat en de gewijzigde wetgevingsprocedure, met inbegrip van de tweede lezing waarin het reglement van de Kamer voorziet, nu de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de wetgeving volledig bij die wetgevende vergadering is gelegd.

Er wordt ook stil gestaan bij een aantal hervormingen die in het zog van de zesde Staatshervorming hebben plaatsgevonden, zoals de oprichting van een deontologische commissie, het "inleidend rapport op een parlementair initiatief", de beleidsverklaringen van ministers en een hervorming van de regels inzake de verkiezingsuitgaven en de partijfinanciering.

Hoewel de update van dit boek in de eerste plaats noodzakelijk geworden was door de zesde Staatshervorming, vloeien lang niet alle bijwerkingen daaruit voort. Zo is bijvoorbeeld de impact van het EU-begrotingsbeleid op de federale begrotingskalender aanzienlijk toegenomen en wordt ook de invloed van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de werking van wetgevende vergaderingen steeds sterker voelbaar. Aan beide elementen wordt in dit boek aandacht besteed.

Net als de editie van 2010 wil dit boek in de eerste plaats een beschrijvend handboek zijn. Dit neemt niet weg dat het dank zij zijn duizenden verwijzingen naar toepassingsgevallen, precedenten, rechtspraak en rechtsleer ook het vertrekpunt kan zijn voor gespecialiseerd onderzoek.

Extra informatie

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Marc Van der Hulst en Koen Muylle
pagina's 720
ISBN 978-90-8977-733-1
Publicatiejaar 2017
Over de auteur Marc Van der Hulst is griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers en Koen Muylle is sinds 2015 staatsraad en zetelt in de afdeling Wetgeving van de Raad van State
Quotes Nee

Downloads

Verwante producten