Meer afbeeldingen

Reeks preventie & welzijn op het werk

Meerdere auteurs

Beschikbaarheid: In voorraad

Productnaam Prijs Aantal
Arbeidsongevallen: een werkbare benadering
€ 64,00
Een preventief alcohol- en drugsbeleid beschouwd vanuit een welzijnsperspectief
€ 35,00
De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieadviseur en de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
€ 35,00
Zin of onzin van de risicobeoordeling bij de welzijnswetgeving? Over de methode van risicoidentificatie, analyse en evaluatie
€ 35,00
(On)veilig gedrag observeren. Een introductie op veiligheidsgedrag observatie programma's
€ 35,00
Preventie van psychosociale risico's op het werk
€ 45,00
De norm ISO 9001. Kwaliteitsmanagementsystemen
€ 49,00
De norm ISO 14001. Milieumanagementsystemen
€ 45,00
De norm ISO 45001. Veiligheidsmanagementsystemen
€ 45,00
Kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerde managementsystemen
€ 59,00
De vastbladige boekenreeks 'preventie & welzijn op het werk' gaat in op recente thema's, problematieken en ontwikkelingen in het brede domein van de wetgeving rond veiligheid op het werk, arbeidsbescherming en preventie. De uitgaven binnen deze reeks richten zich tot al wie in de praktijk met deze regelgevingen te maken heeft.

Met een abonnement op de reeks ontvangt u alle uitgaven die binnen de reeks verschijnen met een korting van 20 %. Voor meer informatie over abonnementen kunt u contact opnemen via info@innipublishers.com.
shop

Details

Arbeidsongevallen: een werkbare benadering
Wat na een arbeidsongeval? De wettelijke bepalingen hieromtrent wijzigden de jongste tijd veelvuldig. Bovendien is er een aantal nieuwe bepalingen over ernstige ongevallen van toepassing. In deze praktische uitgave vindt u alle verplichtingen op een rijtje.

Een preventief alcohol en drugsbeleidbeschouwd vanuit een welzijnsperspectief
Het drinken van alcohol of het roken van een joint in de privésfeer is een persoonlijke keuze. Maar als de effecten hiervan doorwerken op de werkvloer, wordt dit ook een probleem van de werkgever. Dit geldt zeker voor het nuttigen van alcohol of drugs tijdens de werkuren of middagpauzes met invloed op het werk. Dit boek is bedoeld om u wegwijs te maken in de CAO en u een kader aan te reiken waarbinnen u het beleid moet uitwerken.

De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieadviseur en de veiligheids en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Deze uitgave gaat over de aansprakelijkheid van de preventieadviseur en van de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De burgerlijke aansprakelijkheid heeft te maken met het vergoeden van schade door de veroorzaker ervan. Deze burgerlijke schade, waarvan de kosten bij een arbeidsongeval zeer hoog kunnen oplopen, is verzekerbaar. De strafrechtelijke aansprakelijkheid daarentegen heeft te maken met het naleven van de wettelijke bepalingen. De niet-naleving ervan vormt een strafrechtelijke inbreuk van een natuurlijk persoon en is niet verzekerbaar.

Zin of onzin van de risicobeoordeling bij de welzijnswetgeving? Over de methode van risicoidentificatie, analyse en evaluatie
Elke preventieadviseur, zowel de interne als de externe, wordt geconfronteerd met de opmaak van risicobeoordelingen. Over de opmaak van deze risicobeoordeling is weinig informatie beschikbaar. Ook de wetgever zelf legt geen enkele methode op. Hierdoor bestaat veel verwarring over de elementen waaruit deze risicobeoordeling moet bestaan, over de manier waarop die in de onderneming moet worden aangepakt en over de gebruikte terminologie. Deze uitgave wil (toekomstige) preventieadviseurs behulpzaam zijn bij de opmaak van de risicobeoordeling in de onderneming.

(On)veilig gedrag observeren. Een introductie op veiligheidsgedrag observatie programma's
Zorgsystemen, technische veiligheid, risicoanalyse en –evaluatie zijn op zich niet voldoende om tot een veilige onderneming te komen: het systeem moet in de praktijk geïmplementeerd worden, op alle niveaus. Gedrag is hierbij belangrijk: door veilig gedrag wordt een veiligheidszorgsysteem uitgewerkt en vice versa.

Preventie van psychosociale risico's op het werk
Psychosociale risico’s op het werk – zoals stress, burn-out, pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag – kunnen de arbeidsorganisatie van uw onderneming of instelling ernstig in het gedrang brengen. Als werkgever moet u preventieacties ontwikkelen voor alle arbeidsomstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven.
Zo is elke werkgever wettelijk verplicht om een preventieadviseur aan te duiden, gespecialiseerd in de psychosociale risico’s op het werk. Deze kan worden bijgestaan door één of meerdere vertrouwenspersonen, en geniet van een specifieke juridische bescherming waardoor hij onafhankelijk van de werkgever en de werknemers kan werken. De nieuwe regelgeving, van kracht sedert 1 september 2014, herziet de procedures en de rollen van alle betrokken partijen. Deze uitgave wijst werkgevers, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, vertrouwenspersonen en werknemers de weg bij hun taken en verplichtingen.

De norm ISO 9001. Kwaliteitsmanagementsystemen
De nieuwe norm ISO 9001:2015 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement van een organisatie. Zowel van productiebedrijven als van dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, … wordt meer en meer verlangd dat ze presteren volgens een kwaliteitsmanagementsysteem.
Medewerkers in dergelijke organisaties beheren kwaliteit via klachtenonderzoek, servicemanagement, selectie van contracten, leanmanagement, verbeteringstrajecten, enz.

De norm ISO 14001. Milieumanagementsystemen
De nieuwe norm ISO 14001:2015 is een internationale standaard voor milieumanagement van een organisatie. Met een milieuzorgsysteem volgens deze norm kunnen bedrijven hun milieurisico’s beheersen. Zowel van productiebedrijven als van dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, … wordt meer en meer verlangd dat ze presteren volgens een milieumanagementsysteem. Medewerkers in dergelijke organisaties beheren milieu-impact via milieu-incidentenonderzoek, ketenbenadering, levenscyclusanalyse (LCA), audits, enz.

De norm ISO 45001. Veiligheidsmanagementsystemen
De norm ISO 45001:2015 bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van welzijn en veiligheid kan beheersen. 
Zowel productiebedrijven als dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, … hebben erg veel belang bij een efficiënt veiligheidsmanagement.
Medewerkers in dergelijke organisaties zijn vertrouwd met veiligheidsaspecten zoals incidentenonderzoek, machineveiligheid, toxische stoffen, psychosociale belasting, enz.

Kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerde managementsystemen
In deze uitgave worden de managementsysteemnormen ISO 9001:2015 (kwaliteit), ISO 14001:2015 (milieu) en ISO 45001 (veiligheid) besproken.
Deze nieuwe internationale standaarden gaan uit van een nieuwe aanpak en hebben een nieuwe structuur, die een integratie tussen de drie managementsystemen vergemakkelijkt. Over deze drie normen verschenen reeds aparte uitgaven in de boekenreeks Preventie & welzijn op het werk (nrs. 7, 8 en 9). In deze uitgave (nr. 10) gaat de auteur dieper in op het opzetten van een geïntegreerd zorgsysteem voor de complementaire domeinen kwaliteit, veiligheid en milieu.

  

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Meerdere auteurs
pagina's Nee
ISBN Nee
Publicatiejaar Nee
Over de auteur Nee
Quotes Nee

Beschrijving

Details

Arbeidsongevallen: een werkbare benadering
Wat na een arbeidsongeval? De wettelijke bepalingen hieromtrent wijzigden de jongste tijd veelvuldig. Bovendien is er een aantal nieuwe bepalingen over ernstige ongevallen van toepassing. In deze praktische uitgave vindt u alle verplichtingen op een rijtje.

Een preventief alcohol en drugsbeleidbeschouwd vanuit een welzijnsperspectief
Het drinken van alcohol of het roken van een joint in de privésfeer is een persoonlijke keuze. Maar als de effecten hiervan doorwerken op de werkvloer, wordt dit ook een probleem van de werkgever. Dit geldt zeker voor het nuttigen van alcohol of drugs tijdens de werkuren of middagpauzes met invloed op het werk. Dit boek is bedoeld om u wegwijs te maken in de CAO en u een kader aan te reiken waarbinnen u het beleid moet uitwerken.

De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieadviseur en de veiligheids en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Deze uitgave gaat over de aansprakelijkheid van de preventieadviseur en van de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De burgerlijke aansprakelijkheid heeft te maken met het vergoeden van schade door de veroorzaker ervan. Deze burgerlijke schade, waarvan de kosten bij een arbeidsongeval zeer hoog kunnen oplopen, is verzekerbaar. De strafrechtelijke aansprakelijkheid daarentegen heeft te maken met het naleven van de wettelijke bepalingen. De niet-naleving ervan vormt een strafrechtelijke inbreuk van een natuurlijk persoon en is niet verzekerbaar.

Zin of onzin van de risicobeoordeling bij de welzijnswetgeving? Over de methode van risicoidentificatie, analyse en evaluatie
Elke preventieadviseur, zowel de interne als de externe, wordt geconfronteerd met de opmaak van risicobeoordelingen. Over de opmaak van deze risicobeoordeling is weinig informatie beschikbaar. Ook de wetgever zelf legt geen enkele methode op. Hierdoor bestaat veel verwarring over de elementen waaruit deze risicobeoordeling moet bestaan, over de manier waarop die in de onderneming moet worden aangepakt en over de gebruikte terminologie. Deze uitgave wil (toekomstige) preventieadviseurs behulpzaam zijn bij de opmaak van de risicobeoordeling in de onderneming.

(On)veilig gedrag observeren. Een introductie op veiligheidsgedrag observatie programma's
Zorgsystemen, technische veiligheid, risicoanalyse en –evaluatie zijn op zich niet voldoende om tot een veilige onderneming te komen: het systeem moet in de praktijk geïmplementeerd worden, op alle niveaus. Gedrag is hierbij belangrijk: door veilig gedrag wordt een veiligheidszorgsysteem uitgewerkt en vice versa.

Preventie van psychosociale risico's op het werk
Psychosociale risico’s op het werk – zoals stress, burn-out, pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag – kunnen de arbeidsorganisatie van uw onderneming of instelling ernstig in het gedrang brengen. Als werkgever moet u preventieacties ontwikkelen voor alle arbeidsomstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven.
Zo is elke werkgever wettelijk verplicht om een preventieadviseur aan te duiden, gespecialiseerd in de psychosociale risico’s op het werk. Deze kan worden bijgestaan door één of meerdere vertrouwenspersonen, en geniet van een specifieke juridische bescherming waardoor hij onafhankelijk van de werkgever en de werknemers kan werken. De nieuwe regelgeving, van kracht sedert 1 september 2014, herziet de procedures en de rollen van alle betrokken partijen. Deze uitgave wijst werkgevers, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, vertrouwenspersonen en werknemers de weg bij hun taken en verplichtingen.

De norm ISO 9001. Kwaliteitsmanagementsystemen
De nieuwe norm ISO 9001:2015 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement van een organisatie. Zowel van productiebedrijven als van dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, … wordt meer en meer verlangd dat ze presteren volgens een kwaliteitsmanagementsysteem.
Medewerkers in dergelijke organisaties beheren kwaliteit via klachtenonderzoek, servicemanagement, selectie van contracten, leanmanagement, verbeteringstrajecten, enz.

De norm ISO 14001. Milieumanagementsystemen
De nieuwe norm ISO 14001:2015 is een internationale standaard voor milieumanagement van een organisatie. Met een milieuzorgsysteem volgens deze norm kunnen bedrijven hun milieurisico’s beheersen. Zowel van productiebedrijven als van dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, … wordt meer en meer verlangd dat ze presteren volgens een milieumanagementsysteem. Medewerkers in dergelijke organisaties beheren milieu-impact via milieu-incidentenonderzoek, ketenbenadering, levenscyclusanalyse (LCA), audits, enz.

De norm ISO 45001. Veiligheidsmanagementsystemen
De norm ISO 45001:2015 bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van welzijn en veiligheid kan beheersen. 
Zowel productiebedrijven als dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, … hebben erg veel belang bij een efficiënt veiligheidsmanagement.
Medewerkers in dergelijke organisaties zijn vertrouwd met veiligheidsaspecten zoals incidentenonderzoek, machineveiligheid, toxische stoffen, psychosociale belasting, enz.

Kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerde managementsystemen
In deze uitgave worden de managementsysteemnormen ISO 9001:2015 (kwaliteit), ISO 14001:2015 (milieu) en ISO 45001 (veiligheid) besproken.
Deze nieuwe internationale standaarden gaan uit van een nieuwe aanpak en hebben een nieuwe structuur, die een integratie tussen de drie managementsystemen vergemakkelijkt. Over deze drie normen verschenen reeds aparte uitgaven in de boekenreeks Preventie & welzijn op het werk (nrs. 7, 8 en 9). In deze uitgave (nr. 10) gaat de auteur dieper in op het opzetten van een geïntegreerd zorgsysteem voor de complementaire domeinen kwaliteit, veiligheid en milieu.

  

Extra informatie

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Meerdere auteurs
pagina's Nee
ISBN Nee
Publicatiejaar Nee
Over de auteur Nee
Quotes Nee