Bodemkwaliteit en vastgoedwaarde

Bodemdecreet en VLAREBO na de wijzigingen in 2019

Auteur(s):

Dit boek leidt de lezer doorheen de bepalingen van het Bodemdecreet en geeft aan welke interactie er bestaat met het uitvoeren van transacties met gronden, zoals verkoop of erfpacht. Daarnaast wordt de regeling van het grondverzet toegelicht met de recente wijzigingen.

 34,00

Extra informatie

Gewicht 422 g
ISBN

9789463888042

Publicatiejaar

2019

Pagina's

192

Dit boek leidt de lezer doorheen de bepalingen van het Bodemdecreet en geeft aan welke interactie er bestaat met het uitvoeren van transacties met gronden, zoals verkoop of erfpacht. Daarnaast wordt de regeling van het grondverzet toegelicht met de recente wijzigingen. Het boek bestaat uit drie delen.
Deel I doorloopt de verschillende hoofdstukken van het Bodemdecreet. We staan niet alleen stil bij de wettekst zelf maar zoeken in de toelichting naar de achtergronden en de gevolgen voor wie met het Bodemdecreet wordt geconfronteerd.
Het Bodemdecreet en het VLAREBO ondergingen ingrijpende wijzigingen die in werking traden in het voorjaar van 2018. Ze houden belangrijke aanpassingen in van het Vlaams bodembeleid. Daarnaast wijzigde op 1 april 2019 het uitvoeringsbesluit VLAREBO met o.m. aanpassingen aan het subsidiesysteem cofinanciering. Het moment werd ook aangegrepen om de standaardprocedures en het bodemattest aan te passen. In deel I worden die recente aanpassingen aan het bodembeleid in detail geschetst.
In deel II wordt de interactie toegelicht tussen het Bodemdecreet en alle transacties met vastgoed. Het bevat een verduidelijking van de regelgeving waarbij de focus vooral ligt op de verplichtingen die ontstaan naar aanleiding van de overdracht van gronden. Op die manier kan het o.m. als een leidraad worden gebruikt door zowel notarissen, vastgoedspecialisten als andere betrokken partijen om na te gaan of een bepaalde overdracht al dan niet kan doorgaan. Er gaat veel aandacht naar het centrale instrument voor de informatievoorziening voor verkoper en koper, namelijk het bodemattest. Daarnaast wordt verduidelijkt wat bodemonderzoeken of bodemsanering inhouden.
Deel III beschrijft de regeling voor het gebruik van bodemmaterialen, beter bekend als de regeling grondverzet. Het tegengaan van de verspreiding van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging vormen de basisdoelstellingen van de regelgeving grondverzet. In dit deel III is er bijzondere aandacht voor de ingrijpende wijzigingen sinds 1 april 2019.

Meer informatie over de auteur(s):

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste nieuwe boeken en promoties