De omgevingsvergunning. Een integrale toelichting

Auteur(s):

Het boek start met een wetgevend overzicht, waarbij eveneens de belangrijkste op til zijnde wijzigingen worden toegelicht. Daarna wordt stilgestaan bij essentiële begrippen die sinds 23 februari (datum waarop de regelgeving rond de omgevingsvergunning van kracht werd) tot uw vaste vocabularium moeten behoren. Uiteraard doorlopen we de verschillende procedures: de vergunningverlening via de gewone en de vereenvoudigde procedure, de melding, het bijstellen van de vergunning, de omzetting van een lopende milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, enz. Ook thema’s zoals de schorsing, het verval en de afstand van de vergunning, de ingebouwde evaluatiemogelijkheden, de actualisatietriggers, de duur en de kenmerken van de vergunning enz. worden uitvoerig besproken. Tot slot komen de vele wijzigings-, opheffings- en overgangsmaatregelen ruim aan bod.

 65,00

Extra informatie

Gewicht Niet beschikbaar
ISBN

9789089777508

Pagina's

355

Publicatiejaar

2017

Versie

Papier, E-Book

PapierPapierPapierE-BookE-BookE-Book
Wissen

Dat de ontwikkeling van de regelgeving rond de omgevingsvergunning heel wat voeten in de aarde had, getuigen de twaalf (!) wetgevende initiatieven die deze regelgeving al wijzigden nog vóór haar inwerkingtreding.

Deze uitgave heeft dan ook als doel u het bos door de bomen te laten zien. Niet alleen is de inhoud van het omgevingsvergunningsdecreet en –besluit in een logische volgorde na te lezen, ook alle significante wijzigingen van zowel goedgekeurde als nog in ontwerp zijnde wijzigingen zijn opgenomen. De inhoud van de verschillende memories van toelichting en van de verslagen aan de Vlaamse Regering worden onmiddellijk meegegeven. Dit alles zorgt voor een logische opbouw die vlot leesbaar is en verduidelijkt. Bij de meeste procedures vindt u chronologische tijdlijnschema’s in kleur, zodat u meteen ook een overzicht krijgt.

Het boek start met een wetgevend overzicht, waarbij eveneens de belangrijkste op til zijnde wijzigingen worden toegelicht. Daarna wordt stilgestaan bij essentiële begrippen die sinds 23 februari (datum waarop de regelgeving rond de omgevingsvergunning van kracht werd) tot uw vaste vocabularium moeten behoren. Uiteraard doorlopen we de verschillende procedures: de vergunningverlening via de gewone en de vereenvoudigde procedure, de melding, het bijstellen van de vergunning, de omzetting van een lopende milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, enz. Ook thema’s zoals de schorsing, het verval en de afstand van de vergunning, de ingebouwde evaluatiemogelijkheden, de actualisatietriggers, de duur en de kenmerken van de vergunning enz. worden uitvoerig besproken. Tot slot komen de vele wijzigings-, opheffings- en overgangsmaatregelen ruim aan bod.

Meer informatie over de auteur(s):

Anderen bekeken ook

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste nieuwe boeken en promoties