Het federale parlement.

Samenstelling, organisatie en werking.

Dit boek is de update van “Het federale Parlement. Organisatie en werking”, dat in 2010 bij UGA verscheen. Die bijwerking was dringend noodzakelijk na de zesde Staatshervorming, die een grote weerslag had op de samenstelling en de bevoegdheden van de Senaat en op de bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 65,00

Extra informatie

Gewicht Niet beschikbaar
Versie

Papier, E-Book

ISBN

9789089777331

Publicatiejaar

2016

Pagina's

720

PapierPapierPapierE-BookE-BookE-Book
Wissen

Dit boek is de update van “Het federale Parlement. Organisatie en werking”, dat in 2010 bij UGA verscheen. Die bijwerking was dringend noodzakelijk na de zesde Staatshervorming, die een grote weerslag had op de samenstelling en de bevoegdheden van de Senaat en op de bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat in dit boek uitgebreid wordt ingegaan op de nieuwe samenstelling van de Senaat, de nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen  de  Kamer  van  volksvertegenwoordigers  en de Senaat en de  gewijzigde  wetgevingsprocedure,  met  inbegrip  van de tweede lezing waarin het reglement van de Kamer voorziet, nu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de wetgeving volledig bij die wetgevende vergadering is gelegd.

Er wordt ook stil gestaan bij een aantal hervormingen die in het zog van de zesde Staatshervorming hebben plaatsgevonden, zoals de oprichting van een deontologische commissie, het “inleidend rapport op een parlementair initiatief”, de beleidsverklaringen van ministers en een hervorming van de regels inzake de verkiezingsuitgaven en de partijfinanciering.

Hoewel de update van dit boek in de eerste plaats noodzakelijk geworden was door de zesde Staatshervorming, vloeien lang niet alle bijwerkingen daaruit voort. Zo is bijvoorbeeld de impact van het EU-begrotingsbeleid op de federale begrotingskalender aanzienlijk toegenomen en wordt ook de invloed van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de werking van wetgevende vergaderingen steeds sterker voelbaar. Aan beide elementen wordt in dit boek aandacht besteed.

Net als de editie van 2010 wil dit boek in de eerste plaats een beschrijvend handboek zijn. Dit neemt niet weg dat het dankzij zijn duizenden verwijzingen naar toepassingsgevallen, precedenten, rechtspraak en rechtsleer ook het vertrekpunt kan zijn voor gespecialiseerd onderzoek.

Anderen bekeken ook

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste nieuwe boeken en promoties