1. Vervoersvergunningen en cabotage
Dit boek behandelt de complexe materie van de toegang tot het beroep van wegvervoeronderneming, alsook de toegang tot de markt. Na een historisch overzicht van toepasselijke bepalingen, wordt dieper ingegaan op de actuele regels. Er wordt zelfs vooruitgekeken naar de toekomstige nationale basiswetgeving, aangepast aan de meest recente Europese verordeningen. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een transportonderneming te starten? Welke bepalingen regelen de exploitatie van de vervoersonderneming? Op welke manier kan een vervoersvergunning bekomen worden?

Daarnaast bespreekt de auteur op uitvoerige wijze een aantal hete hangijzers binnen het wegtransport, waaronder de borgstelling van de vervoerder, het gecombineerd vervoer en de actuele cabotageregels. De regelgeving, rechtspraak, knelpunten en vooruitzichten komen daarbij allemaal aan bod.

2. Eurovignet en kilometerheffing
Dit boek behandelt in de eerste plaats de eurovignetbelasting. Er wordt daarbij een overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis, teneinde een beter inzicht te verweven in de actuele regels. Daarnaast komt ook de kilometerheffing aan bod, die ter vervanging van het eurovignet zal worden ingevoerd.

3. Transport en BTW
Dit boek legt de btw-regeling uit zoals die van toepassing is in de sector van het goederenvervoer. Centraal staat de correcte facturering van de vervoersprestaties. De talkrijke vrijstellingen van toepassing in de sector van het goederenvervoer worden eveneens behandeld. Ten slotte worden de verplichtingen van de vervoerder en de opdrachtgevers telkens weergegeven.

De theorie wordt gereduceerd tot het absolute minimum. Er wordt om didactische redenen gewerkt met tekeningen en toepassingsvoorbeelden.

4. De kilometerheffing
Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

Dit boek wenst de lezer een overzicht te bieden van de verschillende regionale bepalingen inzake de kilometerheffing, alsook een ruimer beeld te geven van het nationaal en Europees kader. Ook de handhaving en bestraffing komen aan bod.

Meer informatie over de auteur(s): ,

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste nieuwe boeken en promoties