Meer afbeeldingen

Reeks gezondheidsrecht

Eric Morbé, Marc Jegers, Chris Houtman

Beschikbaarheid: In voorraad

Productnaam Prijs Aantal
De wet menselijk lichaamsmateriaal. Verkrijging en gebruik voor geneeskundige toepassing of wetenschappelijk onderzoek
€ 42,00
Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
€ 35,00
Boekhouden en financiële analyse voor ziekenhuizen, zevende uitgave
€ 39,50

De boekenreeks gezondheidsrecht gaat in op recente thema's, problematieken en ontwikkelingen in het brede domein van de wetgeving rond gezondheidszorg en gezondheidsinstellingen. De uitgaven binnen deze reeks richten zich tot al wie in de praktijk met deze regelgeving te maken heeft.


Met een abonnement op de reeks ontvangt u alle uitgaven die binnen de reeks verschijnen met een korting van 20 %. Voor meer informatie over abonnementen kunt u contact opnemen via info@innipublishers.com.

shop

Details

Nr. 1: De beproefde mens
In "De beproefde mens" vindt u een uitgebreide bespreking van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon: Wat zijn klinische proeven en experimenten precies? Wat zijn mono- en multicentrische experimenten, en wanneer is zo’n experiment al dan niet commercieel? Wie mag proeven uitvoeren? Onder welke voorwaarden mag men een experiment beginnen en volgens welke fasen moet het onderzoek verlopen? Welke formaliteiten moet een opdrachtgever, die in België een proef wenst te organiseren, vervullen? Mag men proeven uitvoeren met geneesmiddelen waarvoor er geen vergunning is? Aan welke regels zijn de vervaardiging, invoer, distributie en etikettering van geneesmiddelen voor onderzoek onderworpen? Wat zijn ethische comités, hoe zijn ze samengesteld en wat is hun rol? Welke regels zijn er voor kwaliteitswaarborging en inspectie? Aan welke regels moeten de deelnemers zich houden en hoe worden zij beschermd (en vergoed)? Wat met bijwerkingen en ongewenste voorvallen? Wat met minderjarigen en onbekwame meerderjarigen? Wat in geval van hoogdringendheid? En hoe zit het ten slotte met aansprakelijkheid, verzekering en een aantal financiële bepalingen? De recente bio-ethische wetgeving hieromtrent werd al enkele keren gewijzigd en wordt in deze uitgave artikelsgewijs toegelicht.

Nr. 2: Boekhouden en financiële analyse voor ziekenhuizen
De Belgische wetgeving legt de ziekenhuizen een systeem van financiële registratie op, vergelijkbaar met dat voor de ondernemingen. De praktische uitwerking vertoont echter wel duidelijke verschilpunten. In een eerste deel komen alle specifieke bepalingen aan bod die op de boekhoudkundige registratie in het ziekenhuis slaan. In een tweede deel komt de financiële analyse aan bod, toegespitst op de ziekenhuisjaarrekening: ratio-analyse, vermogensstroomanalyse en toegevoegde-waarde-analyse. Een derde deel behandelt op een gedetailleerde wijze de exploitatieboekhouding binnen ziekenhuizen.

Nr. 3: De wet menselijk lichaamsmateriaal
Het gebruik van menselijke weefsels, (stam)cellen en ander lichaamsmateriaal is een sterk groeiende sector van de geneeskunde, waarin grote kansen voor de behandeling van tot dusver ongeneeslijke ziekten liggen. De kwaliteit en veiligheid van deze stoffen moeten gewaarborgd zijn, met name om de overdracht van ziekten te voorkomen. Om de volksgezondheid te beschermen en de overdracht van infectieziekten door deze weefsels en cellen te vermijden, moeten bij het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren, distribueren en gebruiken ervan alle veiligheidsmaatregelen worden genomen. De wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, behelst meer dan een omzetting van een Europese Richtlijn. De problematiek van de stamcellen komt ter sprake, alsook deze van de ‘navelstrengbloedbanken’ en het evenwicht tussen privé- en publiek initiatief in deze sector.

Nr. 4: Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidsrecht
De problematiek inzake medische vergissingen en de schadevergoedingen die hieruit voortvloeien, is brandend actueel. In ons land zou gemiddeld één medische vergissing per 20.000 volbrachte handelingen te betreuren zijn. Verzekeraars noteren jaarlijks ongeveer 20.000 schadeaangiften. De schadevergoedingsplicht werd oorspronkelijk geregeld op basis van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, maar in de praktijk bracht dit heel wat moeilijkheden met zich mee, onder meer inzake bewijslast. Reeds geruime tijd werd deze regeling als onvoldoende beschouwd, en steeds luider klonk de roep om een alternatieve regeling. Dit leidde uiteindelijk tot twee wetten: de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, en de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek in het kader van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. In dit boek wordt dieper ingegaan op het ontstaan van deze wetten, onder meer aan de hand van de parlementaire voorbereidingen. Daarna volgt een uitgebreide artikelsgewijze bespreking van de wet van 31 maart 2010.

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Eric Morbé, Marc Jegers, Chris Houtman
pagina's Nee
ISBN Nee
Publicatiejaar Nee
Over de auteur Nee
Quotes N/B

Beschrijving

Details

Nr. 1: De beproefde mens
In "De beproefde mens" vindt u een uitgebreide bespreking van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon: Wat zijn klinische proeven en experimenten precies? Wat zijn mono- en multicentrische experimenten, en wanneer is zo’n experiment al dan niet commercieel? Wie mag proeven uitvoeren? Onder welke voorwaarden mag men een experiment beginnen en volgens welke fasen moet het onderzoek verlopen? Welke formaliteiten moet een opdrachtgever, die in België een proef wenst te organiseren, vervullen? Mag men proeven uitvoeren met geneesmiddelen waarvoor er geen vergunning is? Aan welke regels zijn de vervaardiging, invoer, distributie en etikettering van geneesmiddelen voor onderzoek onderworpen? Wat zijn ethische comités, hoe zijn ze samengesteld en wat is hun rol? Welke regels zijn er voor kwaliteitswaarborging en inspectie? Aan welke regels moeten de deelnemers zich houden en hoe worden zij beschermd (en vergoed)? Wat met bijwerkingen en ongewenste voorvallen? Wat met minderjarigen en onbekwame meerderjarigen? Wat in geval van hoogdringendheid? En hoe zit het ten slotte met aansprakelijkheid, verzekering en een aantal financiële bepalingen? De recente bio-ethische wetgeving hieromtrent werd al enkele keren gewijzigd en wordt in deze uitgave artikelsgewijs toegelicht.

Nr. 2: Boekhouden en financiële analyse voor ziekenhuizen
De Belgische wetgeving legt de ziekenhuizen een systeem van financiële registratie op, vergelijkbaar met dat voor de ondernemingen. De praktische uitwerking vertoont echter wel duidelijke verschilpunten. In een eerste deel komen alle specifieke bepalingen aan bod die op de boekhoudkundige registratie in het ziekenhuis slaan. In een tweede deel komt de financiële analyse aan bod, toegespitst op de ziekenhuisjaarrekening: ratio-analyse, vermogensstroomanalyse en toegevoegde-waarde-analyse. Een derde deel behandelt op een gedetailleerde wijze de exploitatieboekhouding binnen ziekenhuizen.

Nr. 3: De wet menselijk lichaamsmateriaal
Het gebruik van menselijke weefsels, (stam)cellen en ander lichaamsmateriaal is een sterk groeiende sector van de geneeskunde, waarin grote kansen voor de behandeling van tot dusver ongeneeslijke ziekten liggen. De kwaliteit en veiligheid van deze stoffen moeten gewaarborgd zijn, met name om de overdracht van ziekten te voorkomen. Om de volksgezondheid te beschermen en de overdracht van infectieziekten door deze weefsels en cellen te vermijden, moeten bij het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren, distribueren en gebruiken ervan alle veiligheidsmaatregelen worden genomen. De wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, behelst meer dan een omzetting van een Europese Richtlijn. De problematiek van de stamcellen komt ter sprake, alsook deze van de ‘navelstrengbloedbanken’ en het evenwicht tussen privé- en publiek initiatief in deze sector.

Nr. 4: Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidsrecht
De problematiek inzake medische vergissingen en de schadevergoedingen die hieruit voortvloeien, is brandend actueel. In ons land zou gemiddeld één medische vergissing per 20.000 volbrachte handelingen te betreuren zijn. Verzekeraars noteren jaarlijks ongeveer 20.000 schadeaangiften. De schadevergoedingsplicht werd oorspronkelijk geregeld op basis van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, maar in de praktijk bracht dit heel wat moeilijkheden met zich mee, onder meer inzake bewijslast. Reeds geruime tijd werd deze regeling als onvoldoende beschouwd, en steeds luider klonk de roep om een alternatieve regeling. Dit leidde uiteindelijk tot twee wetten: de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, en de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek in het kader van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. In dit boek wordt dieper ingegaan op het ontstaan van deze wetten, onder meer aan de hand van de parlementaire voorbereidingen. Daarna volgt een uitgebreide artikelsgewijze bespreking van de wet van 31 maart 2010.

Extra informatie

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Eric Morbé, Marc Jegers, Chris Houtman
pagina's Nee
ISBN Nee
Publicatiejaar Nee
Over de auteur Nee
Quotes N/B