Meer afbeeldingen

Reeks samenleving ontleed

Verschillende auteurs

Beschikbaarheid: Niet in voorraad

Productnaam Prijs
Er zijn geen opties voor dit product beschikbaar

De reeks "samenleving ontleed" behandelt actuele thema's, probleemgebieden en ontwikkelingen op het vlak van de samenleving.


Met een abonnement op de reeks ontvangt u alle uitgaven die binnen de reeks verschijnen met een korting van 20 %. Voor meer informatie over abonnementen kunt u contact opnemen via info@innipublishers.com.

shop

Details

Nr. 1: Een nieuw gezin. Rechtsstatuut van het gelijkslachtige gezin
Het universele en tijdloze instituut van het huwelijk heeft plaatsgemaakt voor een andere benadering van relatievorming en relatiebeleving. Dat heeft ook de ruimte geschapen voor de maatschappelijke erkenning van het leven en samenleven van twee personen van hetzelfde geslacht met het doel een volkomen levensgemeenschap tot stand te brengen tot hun wederzijds welzijn. Het geslacht van de partners is hierbij niet langer een beslissend element. Dat heeft er op zijn beurt weer toe geleid dat er nood kwam aan aangepaste regels ter zake. In het boek lichten de auteurs het rechtsstatuut toe van het samenleven van twee personen van hetzelfde geslacht op een bevattelijke en overzichtelijke wijze. Daarbij komen de volgende aspecten aan bod: de wettelijke samenwoning, het huwelijk en de ontbinding van de relatie; erfrecht en successierechten voor gehuwde en ongehuwde partners; het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel; homoseksueel ouderschap en tot slot relaties in een internationale context.

Nr. 2: Het gebruik van illegale drugs. Multidimensionaal bekeken
Het gebruik van illegale drugs roept meestal een beeld op van verslaving en criminaliteit. Verslaving vormt evenwel een complex en langdurig proces. De antwoorden van de samenleving moeten noodzakelijk zeer divers van aard zijn: preventie, hulpverlening, wetgeving, strafrechtsbedeling en dat alles liefst in het kader van een adequaat drugbeleid. Voor dit boek werd via de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) een beroep gedaan op een brede waaier van deskundigen die allen hun sporen hebben verdiend in Vlaanderen vanuit zeer verschillende maar complementaire, professionele benaderingen. Die rijke verscheidenheid van invalshoeken maakt het een uitermate waardevolle publicatie. De uitgave richt zich tot een brede waaier van professionelen die werken in sectoren zoals niet-categoriale preventie en hulpverlening. Maar ook wie met de drugproblematiek wordt geconfronteerd in het onderwijs, in de bedrijven, in de gevangenissen, bij de politie, de advocatuur, de magistratuur of op beleidsvlak, zal in het boek heel nuttige informatie vinden. Een trefwoordenlijst en een lijst met afkortingen en enkele begripsomschrijvingen verhogen ongetwijfeld de praktische bruikbaarheid.

Nr. 3: De juridische positie van de minderjarige in de praktijk
Jeugdrecht staat volop in de belangstelling. Minderjarigen hechten steeds meer belang aan wetten en regels om hun positie in de samenleving te versterken. En deze reglementering evolueert voortdurend: denkt u maar aan adoptie, voogdij, huwelijk en echtscheiding, jeugdcriminaliteit, het jeugdsanctierecht, het centrum ‘De Grubbe’, de bijstand door een advocaat, jeugdhulp en het OCMW, minderjarige vreemdelingen, sociaal recht, de rechten van leerlingen, de verkeerswetgeving, ... Daarom willen de Kinderrechtswinkels, die al jaren ijveren voor een verbeterde rechtspositie van minderjarigen, met dit praktische vademecum de concrete toepassing van de rechtsregels m.b.t. minderjarigen aan een ruim publiek verspreiden. U vindt er ook tal van nuttige adressen en een gedetailleerde alfabetische trefwoordenlijst. Deze gids vormt de leidraad bij uitstek voor zowel juristen als ouders, scholen, overheid, dienstencentra, opvoeders, kortom: al wie vandaag - beroepsmatig of niet - in contact komt met minderjarigen. > Deze 3de volledig bijgewerkte editie is ook verkrijgbaar in een losbladige versie (€ 49, zie elders op deze website).

Nr. 4: Mevrouw / Mijnheer. De wet betreffende de transseksualiteit
"Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling, die de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte, en die lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand": de Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit voegde o.m. deze bepaling toe aan het Burgerlijk Wetboek. Ook het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de Wet betreffende de namen en voornamen en het Wetboek van internationaal privaatrecht werden gewijzigd met het oog op erkenning van transseksualiteit. Deze uitgave biedt u een duidelijk antwoord op al uw vragen over deze materie. Eerst gaat de auteur dieper in op enkele vaak voorkomende, maar onderscheiden begrippen: gendertranspositie, cross-dressing, (pseudo-)travestie, fetisjistische travestie, transgenderisme, interseksualiteit, hermafroditisme, het Klinefeltersyndroom, transseksualiteit, ... Daarna komen tal van fundamentele en praktische vragen aan bod: hoe verlopen de medische behandeling en de geslachtswijziging? Hoe wijzigt u de geboorteakte? Wat zegt de rechtspraak hierover? Wat moet de ambtenaar van de burgerlijke stand doen? Welke documenten en medische attesten worden voorgelegd? Is steeds een chirurgische ingreep nodig? Welke gevolgen heeft de aangifte voor het huwelijk, de afstamming, de minderjarige transseksueel, de identiteitskaart, het bevolkingsregister, ...? Hoe wijzigt u de voornaam en hoeveel kost dat? Kunnen ook vreemdelingen een aangifte van geslachtsaanpassing doen? En tot slot: wat met personen die al een geslachtsaanpassing ondergingen vóór de inwerkingtreding van de wet?

 

 

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Verschillende auteurs
pagina's Nee
ISBN Nee
Publicatiejaar Nee
Over de auteur Nee
Quotes N/B

Beschrijving

Details

Nr. 1: Een nieuw gezin. Rechtsstatuut van het gelijkslachtige gezin
Het universele en tijdloze instituut van het huwelijk heeft plaatsgemaakt voor een andere benadering van relatievorming en relatiebeleving. Dat heeft ook de ruimte geschapen voor de maatschappelijke erkenning van het leven en samenleven van twee personen van hetzelfde geslacht met het doel een volkomen levensgemeenschap tot stand te brengen tot hun wederzijds welzijn. Het geslacht van de partners is hierbij niet langer een beslissend element. Dat heeft er op zijn beurt weer toe geleid dat er nood kwam aan aangepaste regels ter zake. In het boek lichten de auteurs het rechtsstatuut toe van het samenleven van twee personen van hetzelfde geslacht op een bevattelijke en overzichtelijke wijze. Daarbij komen de volgende aspecten aan bod: de wettelijke samenwoning, het huwelijk en de ontbinding van de relatie; erfrecht en successierechten voor gehuwde en ongehuwde partners; het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel; homoseksueel ouderschap en tot slot relaties in een internationale context.

Nr. 2: Het gebruik van illegale drugs. Multidimensionaal bekeken
Het gebruik van illegale drugs roept meestal een beeld op van verslaving en criminaliteit. Verslaving vormt evenwel een complex en langdurig proces. De antwoorden van de samenleving moeten noodzakelijk zeer divers van aard zijn: preventie, hulpverlening, wetgeving, strafrechtsbedeling en dat alles liefst in het kader van een adequaat drugbeleid. Voor dit boek werd via de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) een beroep gedaan op een brede waaier van deskundigen die allen hun sporen hebben verdiend in Vlaanderen vanuit zeer verschillende maar complementaire, professionele benaderingen. Die rijke verscheidenheid van invalshoeken maakt het een uitermate waardevolle publicatie. De uitgave richt zich tot een brede waaier van professionelen die werken in sectoren zoals niet-categoriale preventie en hulpverlening. Maar ook wie met de drugproblematiek wordt geconfronteerd in het onderwijs, in de bedrijven, in de gevangenissen, bij de politie, de advocatuur, de magistratuur of op beleidsvlak, zal in het boek heel nuttige informatie vinden. Een trefwoordenlijst en een lijst met afkortingen en enkele begripsomschrijvingen verhogen ongetwijfeld de praktische bruikbaarheid.

Nr. 3: De juridische positie van de minderjarige in de praktijk
Jeugdrecht staat volop in de belangstelling. Minderjarigen hechten steeds meer belang aan wetten en regels om hun positie in de samenleving te versterken. En deze reglementering evolueert voortdurend: denkt u maar aan adoptie, voogdij, huwelijk en echtscheiding, jeugdcriminaliteit, het jeugdsanctierecht, het centrum ‘De Grubbe’, de bijstand door een advocaat, jeugdhulp en het OCMW, minderjarige vreemdelingen, sociaal recht, de rechten van leerlingen, de verkeerswetgeving, ... Daarom willen de Kinderrechtswinkels, die al jaren ijveren voor een verbeterde rechtspositie van minderjarigen, met dit praktische vademecum de concrete toepassing van de rechtsregels m.b.t. minderjarigen aan een ruim publiek verspreiden. U vindt er ook tal van nuttige adressen en een gedetailleerde alfabetische trefwoordenlijst. Deze gids vormt de leidraad bij uitstek voor zowel juristen als ouders, scholen, overheid, dienstencentra, opvoeders, kortom: al wie vandaag - beroepsmatig of niet - in contact komt met minderjarigen. > Deze 3de volledig bijgewerkte editie is ook verkrijgbaar in een losbladige versie (€ 49, zie elders op deze website).

Nr. 4: Mevrouw / Mijnheer. De wet betreffende de transseksualiteit
"Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling, die de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte, en die lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand": de Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit voegde o.m. deze bepaling toe aan het Burgerlijk Wetboek. Ook het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de Wet betreffende de namen en voornamen en het Wetboek van internationaal privaatrecht werden gewijzigd met het oog op erkenning van transseksualiteit. Deze uitgave biedt u een duidelijk antwoord op al uw vragen over deze materie. Eerst gaat de auteur dieper in op enkele vaak voorkomende, maar onderscheiden begrippen: gendertranspositie, cross-dressing, (pseudo-)travestie, fetisjistische travestie, transgenderisme, interseksualiteit, hermafroditisme, het Klinefeltersyndroom, transseksualiteit, ... Daarna komen tal van fundamentele en praktische vragen aan bod: hoe verlopen de medische behandeling en de geslachtswijziging? Hoe wijzigt u de geboorteakte? Wat zegt de rechtspraak hierover? Wat moet de ambtenaar van de burgerlijke stand doen? Welke documenten en medische attesten worden voorgelegd? Is steeds een chirurgische ingreep nodig? Welke gevolgen heeft de aangifte voor het huwelijk, de afstamming, de minderjarige transseksueel, de identiteitskaart, het bevolkingsregister, ...? Hoe wijzigt u de voornaam en hoeveel kost dat? Kunnen ook vreemdelingen een aangifte van geslachtsaanpassing doen? En tot slot: wat met personen die al een geslachtsaanpassing ondergingen vóór de inwerkingtreding van de wet?

 

 

Extra informatie

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Verschillende auteurs
pagina's Nee
ISBN Nee
Publicatiejaar Nee
Over de auteur Nee
Quotes N/B