Meer afbeeldingen

Vademecum voor de rechter-commissaris met een softwareprogramma voor de opvolging van de faillissementsafwikkeling

Paul Deseyne, Luc Vandenbroucke, Johan Declercq, Birgit De Fleur, Luc De Norre
€ 195,00
Incl. BTW

Beschikbaarheid: In voorraad

Praktische leidraad voor de curator bij de afhandeling van een faillissement. Hierbij wordt het faillissementsrecht vanuit die specifieke invalshoek toegelicht en worden er ook onderwerpen behandeld die, hoewel zij geen rechtstreeks verband houden met de concrete afhandeling van een faillissementsprocedure, van belang zijn bij de uitvoering van de opdrachten van de rechter-commissaris. Om de diverse opdrachten en veelvuldige taken van de rechter-commissaris in de praktijk beheersbaar te houden en efficiënt te organiseren, wordt met het handboek bovendien een softwaretool aangeboden, die helpt om een concreet faillissementsdossier adequaat op te volgen op het vlak van de tijdsgebonden handelingen en opeenvolgende taken die in het kader van de faillissementsafwikkeling aan de orde zijn.

shop

Details

Traditioneel treedt de curator als spilfiguur op de voorgrond bij de afwikkeling van een faillissement. Zijn opdracht en werkwijze worden in de rechtsleer uitvoerig bestudeerd en toegelicht, in tegenstelling tot die van de rechter-commissaris. De rechter-commissaris vervult nochtans een belangrijke rol in het faillissementsgebeuren, waar hij toezicht en controle moet uitoefenen op het beheer en de vereffening van het faillissement en maatregelen moet nemen om de afwikkeling ervan te bespoedigen. Dit werk wil een leemte opvullen door de rechter in handelszaken die de belangrijke taak van rechter-commissaris opneemt, een leidraad bij de afhandeling van een faillissement aan te bieden. Hierbij wordt het faillissementsrecht vanuit die specifieke invalshoek toegelicht en worden er ook onderwerpen behandeld die, hoewel zij geen rechtstreeks verband houden met de concrete afhandeling van een faillissementsprocedure, van belang zijn bij de uitvoering van de opdrachten van de rechter-commissaris. De auteurs zijn advocaat en curator geweest en thans magistraat in de rechtbank van koophandel. Ze hebben in beide hoedanigheden kennis en ervaring opgedaan inzake het beheer en de afwikkeling van faillissementen. Vanuit deze professionele achtergrond hebben ze een handboek opgesteld dat richtlijnen en praktische tips geeft om het toezicht op de faillissementsafwikkeling correct uit te oefenen en om de samenwerking tussen de curator en de rechter-commissaris goed en functioneel te laten verlopen. Om de diverse opdrachten en veelvuldige taken van de rechter-commissaris in de praktijk beheersbaar te houden en efficiënt te organiseren, wordt met het handboek bovendien een softwaretool aangeboden, die de rechter in handelszaken helpt om een concreet faillissementsdossier adequaat op te volgen op het vlak van de tijdsgebonden handelingen en opeenvolgende taken die in het kader van de faillissementsafwikkeling aan de orde zijn.

RECHTER-COMMISSARIS: Software voor de opvolging van de faillissementsafwikkeling door de rechter-commissaris Het softwareprogramma, dat u samen met het boek ontvangt, is ontwikkeld en uitgeschreven om de rechter in handelszaken een hulpmiddel te bieden om de afwikkeling van de faillissementen waarvan hij de rechter-commissaris is, op te volgen. Het programma is geconcipieerd voor de rechter-commissaris en is opgebouwd vanuit de taak van opvolging en controle door de rechter-commissaris van de afwikkeling van het faillissement door de curator. Het programma laat onder meer toe: - De vervaldata op te volgen van bepaalde taken die de curator moet vervullen binnen de termijnen zoals door de faillissementswet opgelegd, meer bepaald: de opeenvolgende processen-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neerleggen; de periodieke verslaggeving uitvoeren (na 2 maanden ten behoeve van de procureur des Konings en jaarlijks aan de rechter-commissaris); desgevallend een dagvaarding uitsturen om de datum van staking van betaling te doen vervroegen; - alle specifieke acties op te volgen die zich in de loop van de faillissementsafwikkeling voordoen of aan de orde kunnen zijn. Bepaalde specifieke acties (nl. de machtigingen die de curator moet vragen om een bepaald bedrag op de werkrekening aan te houden, om een beroep te doen op derden en/of om verzekeringspremies ten laste van de boedel te leggen) worden extra onder de aandacht gebracht; - vrije acties te definiëren die in een bepaald faillissement opgevolgd moeten worden; - een agenda van al het voorgaande te consulteren; - de contactpersonen te beheren; - afdrukken/exports te maken van lijsten van geselecteerde contactpersonen of van acties die moeten vervuld worden of reeds moesten vervuld zijn, volgens selectie per faillissement of per curator; - een overzicht van alle stappen in de afwikkeling van een faillissement te maken, met het oog op de verslaggeving bij de sluiting.

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Paul Deseyne, Luc Vandenbroucke, Johan Declercq, Birgit De Fleur, Luc De Norre
pagina's 702
ISBN 9789089772589
Publicatiejaar 2012
Over de auteur Nee
Quotes Nee

Beschrijving

Details

Traditioneel treedt de curator als spilfiguur op de voorgrond bij de afwikkeling van een faillissement. Zijn opdracht en werkwijze worden in de rechtsleer uitvoerig bestudeerd en toegelicht, in tegenstelling tot die van de rechter-commissaris. De rechter-commissaris vervult nochtans een belangrijke rol in het faillissementsgebeuren, waar hij toezicht en controle moet uitoefenen op het beheer en de vereffening van het faillissement en maatregelen moet nemen om de afwikkeling ervan te bespoedigen. Dit werk wil een leemte opvullen door de rechter in handelszaken die de belangrijke taak van rechter-commissaris opneemt, een leidraad bij de afhandeling van een faillissement aan te bieden. Hierbij wordt het faillissementsrecht vanuit die specifieke invalshoek toegelicht en worden er ook onderwerpen behandeld die, hoewel zij geen rechtstreeks verband houden met de concrete afhandeling van een faillissementsprocedure, van belang zijn bij de uitvoering van de opdrachten van de rechter-commissaris. De auteurs zijn advocaat en curator geweest en thans magistraat in de rechtbank van koophandel. Ze hebben in beide hoedanigheden kennis en ervaring opgedaan inzake het beheer en de afwikkeling van faillissementen. Vanuit deze professionele achtergrond hebben ze een handboek opgesteld dat richtlijnen en praktische tips geeft om het toezicht op de faillissementsafwikkeling correct uit te oefenen en om de samenwerking tussen de curator en de rechter-commissaris goed en functioneel te laten verlopen. Om de diverse opdrachten en veelvuldige taken van de rechter-commissaris in de praktijk beheersbaar te houden en efficiënt te organiseren, wordt met het handboek bovendien een softwaretool aangeboden, die de rechter in handelszaken helpt om een concreet faillissementsdossier adequaat op te volgen op het vlak van de tijdsgebonden handelingen en opeenvolgende taken die in het kader van de faillissementsafwikkeling aan de orde zijn.

RECHTER-COMMISSARIS: Software voor de opvolging van de faillissementsafwikkeling door de rechter-commissaris Het softwareprogramma, dat u samen met het boek ontvangt, is ontwikkeld en uitgeschreven om de rechter in handelszaken een hulpmiddel te bieden om de afwikkeling van de faillissementen waarvan hij de rechter-commissaris is, op te volgen. Het programma is geconcipieerd voor de rechter-commissaris en is opgebouwd vanuit de taak van opvolging en controle door de rechter-commissaris van de afwikkeling van het faillissement door de curator. Het programma laat onder meer toe: - De vervaldata op te volgen van bepaalde taken die de curator moet vervullen binnen de termijnen zoals door de faillissementswet opgelegd, meer bepaald: de opeenvolgende processen-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neerleggen; de periodieke verslaggeving uitvoeren (na 2 maanden ten behoeve van de procureur des Konings en jaarlijks aan de rechter-commissaris); desgevallend een dagvaarding uitsturen om de datum van staking van betaling te doen vervroegen; - alle specifieke acties op te volgen die zich in de loop van de faillissementsafwikkeling voordoen of aan de orde kunnen zijn. Bepaalde specifieke acties (nl. de machtigingen die de curator moet vragen om een bepaald bedrag op de werkrekening aan te houden, om een beroep te doen op derden en/of om verzekeringspremies ten laste van de boedel te leggen) worden extra onder de aandacht gebracht; - vrije acties te definiëren die in een bepaald faillissement opgevolgd moeten worden; - een agenda van al het voorgaande te consulteren; - de contactpersonen te beheren; - afdrukken/exports te maken van lijsten van geselecteerde contactpersonen of van acties die moeten vervuld worden of reeds moesten vervuld zijn, volgens selectie per faillissement of per curator; - een overzicht van alle stappen in de afwikkeling van een faillissement te maken, met het oog op de verslaggeving bij de sluiting.

Extra informatie

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Paul Deseyne, Luc Vandenbroucke, Johan Declercq, Birgit De Fleur, Luc De Norre
pagina's 702
ISBN 9789089772589
Publicatiejaar 2012
Over de auteur Nee
Quotes Nee