Meer afbeeldingen

De arts en zijn vennootschap, 2de uitgave

Filip Dewallens en Marc Gielis
€ 85,00
Incl. BTW

Beschikbaarheid: In voorraad

Professionele samenwerking tussen artsen biedt onmiskenbaar vele voordelen. De belangstelling voor professionele
samenwerkingsvormen tussen artsen is dan ook bijzonder groot. Zo is er in de eerste plaats de kwalitatief-inhoudelijke bekommernis. De toenemende behoefte aan specialisatie vereist een doorgedreven samenwerking tussen artsen. Daar komen uiteraard financieel- organisatorische motieven bij. Een samenwerkingsverband biedt immers de mogelijkheid om bij het einde van het professionele leven nog de vruchten te plukken van de opgebouwde praktijk. Ten slotte is er het verhoogde werkcomfort en de solidariteit in geval van afwezigheid door ziekte of verlof.

* Verplichte velden

shop

Details

Professionele samenwerking tussen artsen biedt onmiskenbaar vele voordelen. De belangstelling voor professionele samenwerkingsvormen tussen artsen is dan ook bijzonder groot. Zo is er in de eerste plaats de kwalitatief-inhoudelijke bekommernis. De toenemende behoefte aan specialisatie vereist een doorgedreven samenwerking tussen artsen. Daar komen uiteraard financieel- organisatorische motieven bij. Een samenwerkingsverband biedt immers de mogelijkheid om bij het einde van het professionele leven nog de vruchten te plukken van de opgebouwde praktijk. Ten slotte is er het verhoogde werkcomfort en de solidariteit in geval van afwezigheid door ziekte of verlof.

Naast de inhoudelijke en organisatorische motieven spelen ook fiscale motieven een belangrijke rol bij de keuze van een samenwerkings- of vennootschapsvorm. In dit boek wordt op een bevattelijke manier ingezoomd op die fiscale en parafiscale gevolgen. Zo worden de actuele tarieven in de vennootschapsbelasting vergeleken met die in de personenbelasting. Ook de mogelijkheid van de spreiding van het professionele inkomen in de tijd in een vennootschap wordt toegelicht. En bij de overdracht van de praktijk kan er via een enkele overdracht van aandelen voor gezorgd worden dat de vennootschap eveneens blijft voortbestaan aan een fiscaal gunstig regime. Het spreekt voor zich dat veel aandacht besteed wordt aan de impact van de nieuwe fiscale regels sinds de invoering van het Zomerakkoord (december 2017).

FILIP DEWALLENS is advocaat en managing partner van Dewallens & partners, een advocatenkantoor gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht. Filip doceert gezondheidsrecht en healthcare governance aan de KU Leuven en hij is verbonden aan de Ahlec-leerstoel (Antwerp Health Law and Ethics Chair) van de UAntwerpen. Hij is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht en hij publiceerde meer dan honderd wetenschappelijke boeken en artikels. Hij begeleidde het fusieproces van meer dan 30 ziekenhuizen en hij adviseert raden van bestuur, directiecomités, medische raden en ziekenhuisartsen. Hij was tussen 2004 en 2009 zelf bestuurder van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA). Van 2013 tot 2017 was Filip lid van de raad van bestuur van de KU Leuven.

MARC GIELIS is verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies, maakt deel uit van de afdeling ‘Van Breda Advisory’ en is tevens belastingconsulent bij Bank J. Van Breda en C° NV. Hij begeleidt in deze functie dagdagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Tevens is hij redactielid van de uitgave ‘Het onroerend goed in de praktijk’, auteur van een aantal fiscale boeken en gastdocent aan Odisee, EHSAL Management School en Vives/Brugge Business School. Hij is ook een gewaardeerd spreker voor beroepsverenigingen.

Inhoud

Inleiding

Hoofdstuk 1. Het oprichten van een vennootschap

A. Circulaire betreffende de taxatie van vennootschappen voor beoefenaars van een vrij beroep

B. Fiscale toelaatbaarheid van de vennootschap

C. Niet-fiscale argumenten voor het oprichten van een vennootschap

Hoofdstuk 2. Professionele samenwerkingsverbanden tussen Artsen

A. Inleiding

B. Niet toegelaten aansprakelijkheidsbeperking voor medische fouten

C. De samenwerkingsopties in functie van het doel van die samenwerking

     a) Het doel van de samenwerking

     b) Middelensamenwerking

     c) De professionele samenwerking

D. De samenwerkingsopties in functie van de gekozen rechtsvorm

     a) De maatschap

     b) De vennootschap onder firma

     c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

     d) De coöperatieve vennootschap

E. De interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking

     a) Wettelijke beperkingen

     b) Deontologische beperkingen

     c) Voorbij de beperkingen

F. Samenwerkingsverbanden en de Orde der artsen

     a) De principiële toelaatbaarheid van samenwerkingsverbanden

     b) De associatie

     c) De professionele vennootschap

     d) De deontologische beperking: de instap- en uitstapregelingen

     e) Deontologische verruiming: de schenking van de naakte eigendom van aandelen

Hoofdstuk 3. Vennootschapsvormen

A. De BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

a) De belangrijkste kenmerken

b) Varianten van de BVBA: de S-BVBA en de EBVBA

B. De CVBA/CVOA

C. De VOF (vennootschap onder firma)

     a) Kenmerken

     b) Voordelen

D. De Comm.V (gewone commanditaire vennootschap)

     a) Kenmerken

     b) Voordelen

E. Een ESV (economisch samenwerkingsverband)

     a) Kenmerken

     b) Voordelen

F. Associaties in ziekenhuizen

Hoofdstuk 4. De code van geneeskundige plichtenleer

Hoofdstuk 5. De vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 6. Belaste winsten en liquiditeiten

A. Roerende beleggingen

B. Onroerende beleggingen

C. De meerwaardeproblematiek op onroerend goed

     a) De aankoopprijs van het onroerend goed

     b) De verkoopprijs van het onroerend goed

     c) Verliezen

D. De aftrek voor risicokapitaal (de notionele interestaftrek)

E. De onbeslagbaarheid van de gezinswoning

F. De Vlaamse vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning in het voordeel van de langstlevende partner

G. Splitsing onroerend en roerend inzake erfbelasting

H. Het verhuren van een onroerend goed aan de artsenvennootschap

     1. De bepaling van het onroerend inkomen

     2. De huurherkwalificatie

I. De schenkbelasting in Vlaanderen

J. Onroerend inkomen

K. Het waarborgprobleem bij de verkoop van de artsenvennootschap

L. Het voordeel van alle aard

M. Toch niet beter om de woning uit de vennootschap te halen?

Hoofdstuk 7. Het lot van de vennootschap ná de professionele activiteit

A. Het vereffenen van de vennootschap

B. De vennootschap wordt niet vereffend

C. Hoe past de artsenvennootschap in het huwelijksvermogen?

Twee aandachtspunten

     1. Vennootschap

     2. Huwelijkscontract

Hoofdstuk 8. Het onttrekken van vermogen/liquiditeiten aan de artsenvennootschap

A. Het salarispakket

B. Een dividenduitkering

C. De verhuring van een onroerend goed aan de vennootschap

D. Voorschotten door de natuurlijke persoon aan de artsenvennootschap

E. De voordelige regeling van de voordelen van alle aard

F. FAQ en de bedrijfswagens

G. De aanslag geheime commissielonen

H. Tantième

I. De opname van gelden aan de artsenvennootschap via rekening courant

J. De verkoop van de artsenvennootschap

K. De overdracht van de praktijk

L. Fiscaal regime van de goodwill n.a.v. de stopzetting

M. Auteursrechten

Hoofdstuk 9. Btw-aspecten

Hoofdstuk 10. Associaties en btw

A. De btw-eenheid

B. De kostendelende vereniging

Hoofdstuk 11. Sociale zekerheid en de vennootschapsbijdrage

Hoofdstuk 12. Toepassing (met de nieuwe regeling van het Zomerakkoord)

Hoofdstuk 13. Samenvatting associatievorming

Algemeen besluit

Literatuurlijst

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Filip Dewallens en Marc Gielis
pagina's 798
ISBN 9789089777706
Publicatiejaar 2018
Over de auteur Nee
Quotes Nee

Beschrijving

Details

Professionele samenwerking tussen artsen biedt onmiskenbaar vele voordelen. De belangstelling voor professionele samenwerkingsvormen tussen artsen is dan ook bijzonder groot. Zo is er in de eerste plaats de kwalitatief-inhoudelijke bekommernis. De toenemende behoefte aan specialisatie vereist een doorgedreven samenwerking tussen artsen. Daar komen uiteraard financieel- organisatorische motieven bij. Een samenwerkingsverband biedt immers de mogelijkheid om bij het einde van het professionele leven nog de vruchten te plukken van de opgebouwde praktijk. Ten slotte is er het verhoogde werkcomfort en de solidariteit in geval van afwezigheid door ziekte of verlof.

Naast de inhoudelijke en organisatorische motieven spelen ook fiscale motieven een belangrijke rol bij de keuze van een samenwerkings- of vennootschapsvorm. In dit boek wordt op een bevattelijke manier ingezoomd op die fiscale en parafiscale gevolgen. Zo worden de actuele tarieven in de vennootschapsbelasting vergeleken met die in de personenbelasting. Ook de mogelijkheid van de spreiding van het professionele inkomen in de tijd in een vennootschap wordt toegelicht. En bij de overdracht van de praktijk kan er via een enkele overdracht van aandelen voor gezorgd worden dat de vennootschap eveneens blijft voortbestaan aan een fiscaal gunstig regime. Het spreekt voor zich dat veel aandacht besteed wordt aan de impact van de nieuwe fiscale regels sinds de invoering van het Zomerakkoord (december 2017).

FILIP DEWALLENS is advocaat en managing partner van Dewallens & partners, een advocatenkantoor gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht. Filip doceert gezondheidsrecht en healthcare governance aan de KU Leuven en hij is verbonden aan de Ahlec-leerstoel (Antwerp Health Law and Ethics Chair) van de UAntwerpen. Hij is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht en hij publiceerde meer dan honderd wetenschappelijke boeken en artikels. Hij begeleidde het fusieproces van meer dan 30 ziekenhuizen en hij adviseert raden van bestuur, directiecomités, medische raden en ziekenhuisartsen. Hij was tussen 2004 en 2009 zelf bestuurder van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA). Van 2013 tot 2017 was Filip lid van de raad van bestuur van de KU Leuven.

MARC GIELIS is verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies, maakt deel uit van de afdeling ‘Van Breda Advisory’ en is tevens belastingconsulent bij Bank J. Van Breda en C° NV. Hij begeleidt in deze functie dagdagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Tevens is hij redactielid van de uitgave ‘Het onroerend goed in de praktijk’, auteur van een aantal fiscale boeken en gastdocent aan Odisee, EHSAL Management School en Vives/Brugge Business School. Hij is ook een gewaardeerd spreker voor beroepsverenigingen.

Inhoud

Inleiding

Hoofdstuk 1. Het oprichten van een vennootschap

A. Circulaire betreffende de taxatie van vennootschappen voor beoefenaars van een vrij beroep

B. Fiscale toelaatbaarheid van de vennootschap

C. Niet-fiscale argumenten voor het oprichten van een vennootschap

Hoofdstuk 2. Professionele samenwerkingsverbanden tussen Artsen

A. Inleiding

B. Niet toegelaten aansprakelijkheidsbeperking voor medische fouten

C. De samenwerkingsopties in functie van het doel van die samenwerking

     a) Het doel van de samenwerking

     b) Middelensamenwerking

     c) De professionele samenwerking

D. De samenwerkingsopties in functie van de gekozen rechtsvorm

     a) De maatschap

     b) De vennootschap onder firma

     c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

     d) De coöperatieve vennootschap

E. De interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking

     a) Wettelijke beperkingen

     b) Deontologische beperkingen

     c) Voorbij de beperkingen

F. Samenwerkingsverbanden en de Orde der artsen

     a) De principiële toelaatbaarheid van samenwerkingsverbanden

     b) De associatie

     c) De professionele vennootschap

     d) De deontologische beperking: de instap- en uitstapregelingen

     e) Deontologische verruiming: de schenking van de naakte eigendom van aandelen

Hoofdstuk 3. Vennootschapsvormen

A. De BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

a) De belangrijkste kenmerken

b) Varianten van de BVBA: de S-BVBA en de EBVBA

B. De CVBA/CVOA

C. De VOF (vennootschap onder firma)

     a) Kenmerken

     b) Voordelen

D. De Comm.V (gewone commanditaire vennootschap)

     a) Kenmerken

     b) Voordelen

E. Een ESV (economisch samenwerkingsverband)

     a) Kenmerken

     b) Voordelen

F. Associaties in ziekenhuizen

Hoofdstuk 4. De code van geneeskundige plichtenleer

Hoofdstuk 5. De vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 6. Belaste winsten en liquiditeiten

A. Roerende beleggingen

B. Onroerende beleggingen

C. De meerwaardeproblematiek op onroerend goed

     a) De aankoopprijs van het onroerend goed

     b) De verkoopprijs van het onroerend goed

     c) Verliezen

D. De aftrek voor risicokapitaal (de notionele interestaftrek)

E. De onbeslagbaarheid van de gezinswoning

F. De Vlaamse vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning in het voordeel van de langstlevende partner

G. Splitsing onroerend en roerend inzake erfbelasting

H. Het verhuren van een onroerend goed aan de artsenvennootschap

     1. De bepaling van het onroerend inkomen

     2. De huurherkwalificatie

I. De schenkbelasting in Vlaanderen

J. Onroerend inkomen

K. Het waarborgprobleem bij de verkoop van de artsenvennootschap

L. Het voordeel van alle aard

M. Toch niet beter om de woning uit de vennootschap te halen?

Hoofdstuk 7. Het lot van de vennootschap ná de professionele activiteit

A. Het vereffenen van de vennootschap

B. De vennootschap wordt niet vereffend

C. Hoe past de artsenvennootschap in het huwelijksvermogen?

Twee aandachtspunten

     1. Vennootschap

     2. Huwelijkscontract

Hoofdstuk 8. Het onttrekken van vermogen/liquiditeiten aan de artsenvennootschap

A. Het salarispakket

B. Een dividenduitkering

C. De verhuring van een onroerend goed aan de vennootschap

D. Voorschotten door de natuurlijke persoon aan de artsenvennootschap

E. De voordelige regeling van de voordelen van alle aard

F. FAQ en de bedrijfswagens

G. De aanslag geheime commissielonen

H. Tantième

I. De opname van gelden aan de artsenvennootschap via rekening courant

J. De verkoop van de artsenvennootschap

K. De overdracht van de praktijk

L. Fiscaal regime van de goodwill n.a.v. de stopzetting

M. Auteursrechten

Hoofdstuk 9. Btw-aspecten

Hoofdstuk 10. Associaties en btw

A. De btw-eenheid

B. De kostendelende vereniging

Hoofdstuk 11. Sociale zekerheid en de vennootschapsbijdrage

Hoofdstuk 12. Toepassing (met de nieuwe regeling van het Zomerakkoord)

Hoofdstuk 13. Samenvatting associatievorming

Algemeen besluit

Literatuurlijst

Extra informatie

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Filip Dewallens en Marc Gielis
pagina's 798
ISBN 9789089777706
Publicatiejaar 2018
Over de auteur Nee
Quotes Nee