Milieu

Auteur(s): ,

De milieureglementering is uitgegroeid tot een overkoepelende regelgeving, van toepassing in zo goed als alle economische sectoren en geeft dikwijls aanleiding tot ernstige herstructureringen en aanpassingen binnen bedrijven, wat dan weer onmiskenbaar zijn weerslag kent op de louter economische activiteit van een onderneming. Deze vernieuwde, en door de op regelmatige tijdstippen aan u toegestuurde aanvullingen steeds actuele uitgave zal u helpen om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Bij bestelling van deze losbladige uitgave ontvangt u ook de aanvullingen. U ontvangt éénmalig een factuur voor het basiswerk. Nadien zal u periodieke facturen ontvangen om het basiswerk up-to-date te houden.

 

Aussi intéressé à la version francophone, ‘L’environnement et l’entreprise‘ ?

 164,00

Extra informatie

Gewicht 5500 g
ISBN

9789067681873

Pagina's

4 mappen

Publicatiejaar

met updates

Boek

Losbladige uitgave

Het hoeft geen betoog dat de regelgeving rond het milieu steeds belangrijker wordt en een steeds grotere impact heeft op het dagelijkse privé- en professionele leven.

Eén van de vele bewijzen die deze vaststelling objectiveren, is onze hervormde uitgave Milieu die INNI publishers naar aanleiding van de laatste invloedrijke wetswijzigingen bundelt en coördineert.

De belangrijkste wijzigingen betreffen het besluit van de Vlaamse regering d.d. 19 september 2008, de zgn. ‘Vlaremtrein’, dat op 1 maart 2009 in werking trad, alsook het nieuwe decreet van 21 december 2007 dat sinds 1 mei 2009 van kracht is geworden en het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel XVI Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen aanvult.

Daarnaast zal u uiteraard ook alle andere recente wetgeving terugvinden.

De milieureglementering is uitgegroeid tot een overkoepelende regelgeving, van toepassing in zo goed als alle economische sectoren en geeft dikwijls aanleiding tot ernstige herstructureringen en aanpassingen binnen bedrijven, wat dan weer onmiskenbaar zijn weerslag kent op de louter economische activiteit van een onderneming.

De sancties die verbonden zijn aan het overtreden van of het niet in overeenstemming zijn met de milieureglementering zijn dikwijls ingrijpend en kunnen dramatische gevolgen hebben voor het voortbestaan van de economische entiteit.

Het is net om die reden dat het voor éénieder die op welke manier ook met de milieureglementering in aanraking komt, van primordiaal belang is om op de hoogte te zijn van de op zijn sector toepasselijke regelgeving. Immers zal slechts een correcte toepassing van de milieureglementering de verschillende actoren behoeden voor de dikwijls ongenadige sancties en een leidraad bieden om te kunnen zorgen voor een gezond evenwicht tussen het respect voor de reglementering enerzijds, en het vrijwaren van de economische doelstellingen anderzijds.

Deze vernieuwde, en door de op regelmatige tijdstippen aan u toegestuurde aanvullingen steeds actuele uitgave zal u helpen om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Milieuvergunningsdecreet en effectrapportering

Seveso-reglementering
Vlarem I en II
Afvalwetgeving (incl. meststoffen)
Lucht en luchtverontreiniging
Geluidsnormen
Water (grondwater, oppervlaktewater, …)
Bodemsanering

Meer informatie over de auteur(s): ,

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste nieuwe boeken en promoties