...

Quiz ‘Welzijn op het werk’ Wat zijn de valkuilen voor preventieadviseurs?

35 preventieadviseurs kregen van INNI een quiz voorgeschoteld over de actuele wetgeving rond welzijn op het werk. Opvallend: slechts één deelnemer scoorde 4 op 5. Werk aan de winkel met andere woorden. Preventieadviseur Stijn Indenhoek van Konsilo stelde de vragen en licht toe wat de valkuilen zijn.

“De wetgeving met betrekking tot welzijn op het werk is heel uitgebreid en complex. Ze verandert ook regelmatig. Hierdoor zijn preventieadviseurs niet altijd op de hoogte van de actuele situatie en reageren ze eerder intuïtief. De wetgever daarentegen houdt zich uiteraard vast aan de letter van de wet.”

Valkuil 1: is het een arbeidsongeval?

(Stijn Indenhoek) De eerste vraag van de quiz illustreert meteen al hoe je intuïtie vaak botst met de wet. De eerste situatie was ‘Een ex-man van een collega zoekt haar op tijdens het werk en bedreigt haar. De vrouw moet een week thuisblijven om te bekomen.’ Gevoelsmatig zou je hier zeggen dat het niet om een arbeidsongeval gaat, terwijl de wet dat wél zo definieert. Veel arbeidsongevallen worden ten onrechte niet aangegeven omdat mensen denken dat het geen arbeidsongeval is. Dat heeft voor de betrokkene behoorlijk wat financiële gevolgen. Denk maar aan verzekeringen, inkomensverlies, …

Valkuil 2: hoe ernstig is het arbeidsongeval?

(Stijn Indenhoek Het is ook vaak moeilijk om te bepalen of een arbeidsongeval ernstig is. De tweede vraag luidde: ‘Een collega breekt zijn vinger terwijl hij de deur van zijn auto dichtdoet op de parking van het bedrijf. Is dit ernstig?’ Dat is vaak intuïtief en voor interpretatie vatbaar. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de wetgever dat interpreteert. In dit geval gaat het wel degelijk om een EAO. Expertbronnenzoals INNIwise kunnen je op een onderbouwde manier helpen om dergelijke situaties correct te interpreteren.

Valkuil 3: welke beschermingsmaatregelen zijn prioritair?

(Stijn Indenhoek ) Er zijn verschillende beschermingsmaatregelen die je kan nemen als preventieadviseur. De vraag is echter welke maatregelen prioritair zijn. We kregen enkele maatregelen die we in de juiste hiërarchische volgorde moesten plaatsen. De correcte volgorde is:
1. Substitutie van het gevaar: bv. een gevaarlijk chemisch product vervangen door een minder gevaarlijke stof
2. Risico’s verminderen met collectieve beschermingsmiddelen zoals relingen
3. Organisatorische maatregelen: opleidingen, procedures, werkvergunningen, …
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: denk aan een veiligheidsharnas

Valkuil 4: de ISO-normen

(Stijn Indenhoek) De ISO-normen zijn erg specifiek en uitgediept. Het vraagt om heel wat praktijkervaring om de draagwijdte ervan goed in te kunnen schatten. Ook hier is het handig om een betrouwbare informatiebron te hebben, zoals INNIwise. Tijdens de quiz moesten we aangeven welke van de vier normen niet thuis hoort in het volgende rijtje:
ISO 39001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 80079
Het correcte antwoord? ISO 14001 is als enige milieunorm de vreemde eend in de bijt. De andere drie zijn veiligheidsnormen.

Valkuil 5: het nieuwe AREI

(Stijn Indenhoek) Het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) gaat in op 1 juni 2020 en dat zorgt blijkbaar voor verwarring. Mensen denken dat het nieuwe AREI ook veel nieuwigheden bevat, terwijl het vooral om een andere indeling gaat. Bovendien leeft het idee dat er geen andere verplichtingen zijn als je elektrische installaties gecontroleerd zijn door een externe instantie. Dat klopt niet, want er zijn nog tal van andere verplichtingen buiten de context van het AREI.

Leestip: ‘Arbeidsongevallen: een werkbare benadering (tweede druk)

Stijn Indenhoek werkte mee aan ‘Arbeidsongevallen: een werkbare benadering (tweede druk)’. “We behandelen in dit boek de wetgeving rond arbeidsongevallen van a tot z én in de diepte. We hebben het onder andere over preventie, verzekeringen, rechtspraak, … Het is onze bedoeling om te verduidelijken wat de wetgever hiermee concreet bedoelt. Dat vermijdt interpretatie en kun je met zekerheid je preventiebeleid onderbouwen.”

Dus wie het boek leest zal volgende keer beter scoren op de quiz van INNI?

“Dat hoop ik toch.” (lacht)

Neem nu een gratis proefabonnement op INNIwise en krijg 30 dagen lang:

  • De INNIwise Community! Deel je kennis en leer van elkaar op het nieuwste preventieplatform van ons land. Via de INNIwise Community helpen preventieadviseurs elkaar met nieuwe inzichten en praktische tips. De oplossing die u zoekt, heeft een collega misschien al gevonden. Zeker in deze tijden waarin preventie extra telt.
  • Al het nieuws over welzijn op het werk en de actuele wetgeving
  • 3 gratis downloads uit onze praktische toolkit met checklists en stappenplannen
  • 1 gratis consult met een INNI-expert

Ja, ik wil graag een gratis proefabonnement

Recent

Screen-Shot-2018-08-13-at-18.47.37.png

INNI group nv

Industrielaan 5. B-8501 Heule
T +32 56 36 32 11
E info@innipublishers.com
BTW BE 0418.420.485