...

Veilig woonwerkverkeer met de fiets: daarvoor moeten we samen een tandje bijsteken

Win het boek ‘Uw werknemers veilig op weg’

De fiets neemt een steeds belangrijkere plaats in voor het woonwerkverkeer. Maar meer fietsers en steeds snellere modellen zoals e-bikes en speed-pedelecs zorgen natuurlijk voor een steeds groter veiligheidsrisico voor werknemers. Reden temeer om er een webinar aan te wijden. INNIwise nodigde hiervoor de Vlaamse Stichting Verkeerskunde uit. Wij spraken met woordvoerder Werner De Dobbeleer over de verantwoordelijkheid die werknemers, werkgever én de overheid gezamenlijk hebben.

De fiets en meer bepaald de elektrische fiets wint snel aan populariteit

(Werner De Dobbeleer) Klopt, en zeker na de lockdown gebruiken we veel vaker de fiets. Recent onderzoek (zie kaderstuk) toont aan dat we de auto inruilen voor de fiets. Zowel om naar de winkel te gaan, als ontspanning en als we op bezoek gaan. Voorlopig zijn de verplaatsingen van en naar het werk minder omdat we meer thuiswerken.

Het geheel laat echter een fikse toename zien en dat legt een grote druk op de verkeersveiligheid. Meer fietsers, dat vraagt om meer en een betere infrastructuur. Maar ook de fietser heeft een verantwoordelijkheid op te nemen. Zijn positieve attitude verhoogt de veiligheid voor hemzelf maar ook voor andere weggebruikers. Tot slot zien ook steeds meer werkgevers het belang om te investeren om bewustwording van ‘fietsveiligheid’. Het is met andere woorden een kwestie van solidariteit om verkeersveiligheid te verhogen.

Om met de overheid te beginnen: welke maatregelen neemt Vlaanderen om de verplaatsing met de fiets te stimuleren? 

(Werner De Dobbeleer) Daar zijn de afgelopen jaren heel wat initiatieven genomen. Denk maar aan de aanleg van fietsostrades. Ze zijn niet bedoeld voor recreatief gebruik maar wel voor woonwerkverkeer en schoolverkeer. We zien deze fietssnelwegen in alle provincies opduiken. Daarnaast investeren de overheden in vernieuwing en verbetering, bijvoorbeeld door vrijliggende fietspaden, wat de veiligheid sterk verhoogt. Maar: het kan altijd meer en beter, en dat zal ook moeten als de toename van het aantal fietsers zich doorzet.

Veiliger fietsen kun je leren. Welke rol spelen jullie als Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde?

(Werner De Dobbeleer) Wij sensibilseren en ondersteunen. Zo bieden we een uitgebreid programma aan voor werknemers. Dat gaat bijvoorbeeld over praktische cursussen rond risicoperceptie, leren vooruitzien in het verkeer en fouten van anderen leren inschatten. Verder zijn er oefeningen zoals hoe je een noodstop maakt en voor andere fietsvaardigheden. Zeker met e-bikes en de nog snellere speed-pedelecs is dat zeker geen overbodige luxe. Ook werkgevers hebben veel interesse in dit aanbod. Zeker in drukke havengebieden of industriezones is veiligheid voor de fietsende werknemers absoluut een prioriteit.

Wat mogen preventieadviseurs verwachten van uw webinar voor INNIwise?

(Werner De Dobbeleer) We hebben het over de brede aanpak van verkeersveiligheid op bedrijfsniveau. Het is duidelijk dat één opleiding per jaar niet het gewenste resultaat kan opleveren. Aan verkeersveiligheid moet je als organisatie continu werken. Het maakt deel uit van het jaarplan rond arbeidsveiligheid. Uiteraard geven we in het webinar ook veel voorbeelden hoe je veilig kunt fietsen.

U hebt voor INNI publishers meegewerkt aan het gelijknamige boek ‘Uw werknemers veilig op weg’. Waarom hebt u daaraan meegeschreven?

 (Werner De Dobbeleer) Het boek gaat voor een belangrijk deel over zachte mobiliteit omdat dit zo’n belangrijke trend is. Maar het behandelt zeker niet alleen veiligheid, ook duurzame mobiliteit komt aan bod net zoals de gezondheidsvoordelen ervan. Fietsen van en naar het werk is nu eenmaal een gezonde bezigheid, zeker als je de hele dag op je stoel zit. Voor organisaties zijn dat allemaal belangrijke zaken voor hun preventiebeleid en ons boek – samen met Ivo Van Aken en Kristen De Mulder geschreven – wil hierrond informeren én inspireren.

Win het boek ‘Uw werknemers veilig op weg’

INNI publishers geeft 5 exemplaren van het boek van Ivo Van Aken, Kristen De Mulder en Werner De Dobbeleer weg!

Geef snel antwoord op de onderstaande vraag en stuur het antwoord naar rachel.retica@innipublishers.com

VRAAG

In  hoofstuk 2 van hun boek behandelen de auteurs een case rond een bepaalde beroepsgroep die vaak met de fiets levert. Om welke beroepsgroep gaat het? 

Recent

Screen-Shot-2018-08-13-at-18.47.37.png

INNI group nv

Industrielaan 5. B-8501 Heule
T +32 56 36 32 11
E info@innipublishers.com
BTW BE 0418.420.485