...

Wat u moet weten over het invullen van een jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Volgens art. II.1-6, $1, 2°, b van de codex over het welzijn op het werk is de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Met dat verslag krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) stelt hiervoor modelformulieren (inclusief toelichting) ter beschikking op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2019. Deze formulieren kunt u downloaden, elektronisch invullen en intern bewaren.

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

• Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen.
• Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen.
• Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Een verklarende nota geeft een toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier. In de nota wordt telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Wij raden u aan om die nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen.

In functie van de samenstelling van de organisatie en de bijhorende preventiedienst moet u een ander model gebruiken, maar dit staat uitvoerig uitgelegd in de verklarende nota.

De preventiedienst kan ook nog bijkomende informatie over haar werking ter beschikking stellen van de werkgever en het comité, maar dit moet wel vooraf vastgelegd worden in het huishoudelijk reglement over de werking van het comité.

U moet het jaarverslag niet meer worden verzenden naar de ambtenaren van de AD TWW. Het document moet wel beschikbaar blijven voor hen. U moet het verslag ook presenteren aan het comité voor preventie en bescherming op het werk voor de comitévergadering van februari.

 

Gepubliceerd op 15 januari 2020.

Recent

Screen-Shot-2018-08-13-at-18.47.37.png

INNI group nv

Industrielaan 5. B-8501 Heule
T +32 56 36 32 11
E info@innipublishers.com
BTW BE 0418.420.485