...

Thema's

Rubrieken

Laatste blogberichten

Johan Ceenaeme

JOHAN CEENAEME is bio-ingenieur en ingenieur in de milieusanering. Hij lag in 1995 mee aan de basis van de ontwikke- ling van het bodemsaneringsbeleid bij de OVAM. Jarenlang was hij er diensthoofd van de dienst belast met de bodem- onderzoeken. Hij was een tijdlang plaats- vervangend afdelingshoofd bij de OVAM en bestuursrechter bij het Milieuhand- havingscollege. In zijn huidige functie als stafmedewerker coördineert en ontwik- kelt hij mede het Vlaamse bodembeleid.

It seems we can't find what you're looking for.