...

Thema's

Rubrieken

Laatste blogberichten

Koen Muylle

KOEN MUYLLE is sinds 2015 staatsraad en zetelt in de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Hij was voordien onder meer werkzaam bij de dienst Juridische Zaken van de Senaat, bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en als referendaris bij het Grondwettelijk Hof. Hij was tevens als assistent, vrijwillig wetenschappelijk medewerker en praktijklector verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KU Leuven. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd over onderwerpen van grondwettelijk recht in het algemeen en parlementair recht in het bijzonder. Zo is hij auteur van de kroniek ‘Parlementair Recht’ in het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht

It seems we can't find what you're looking for.