...

Thema's

Rubrieken

Laatste blogberichten

Marc Van der Hulst

MARC VAN DER HULST is sinds 2016 griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Vooraleer hij er in 2000 de leiding kreeg over de Juridische dienst was hij werkzaam in de vertaaldienst, de dienst commissies en het secretariaat-generaal. Als assistent, praktijklector en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de VUB en de Université Saint-Louis, en als auteur van talrijke boeken en artikelen heeft hij altijd een bijzondere interesse gehad voor het grondwettelijk en het parlementair recht. Als gewezen coördinator «Parliamentary Practice and Procedures» van het ECPRD (European Centre for Parliamentary Research and Documentation) hecht hij groot belang aan het vergelijkend parlementair recht en de interparlementaire samenwerking.

It seems we can't find what you're looking for.