...

In de kijker: ir. Jan Dillen

8 boeken boordevol inspiratie voor preventieadviseurs, milieucoördinatoren en veiligheidsverantwoordelijken

Jan Dillen is een gereputeerd auteur op het gebied van veiligheid en gezondheid, risicobeoordeling, veiligheidscultuur en managementsystemen. Daarnaast is hij lead auditor Veiligheid, Kwaliteit, Milieu en MVO, en verzorgt hij opleidingen. Zijn boeken bieden preventieadviseurs en milieu- en veiligheidscoördinatoren een stevige houvast en inspiratie voor hun beleid. De praktijkervaring van Jan Dillen zorgt immers voor een directe toepasbaarheid in elke organisatie. We zetten zijn klassiekers op een rij én presenteren zijn nieuwe ‘trilogie’ over organisatiecultuur.

Regels, management en cultuur volgens Jan Dillen

In de titels van de boeken van Jan Dillen komt altijd het woord ‘management’ voor. Dat is uiteraard niet toevallig. Het weerspiegelt zijn visie op expertise. “Ik merk in mijn contacten met preventieadviseurs en milieucoördinatoren dat zij te veel bezig zijn met kwaliteitscontrole, wetgeving en technische veiligheid. Zij moeten het operationele niveau van ‘kwaliteit’, ‘milieu’, ‘veiligheid’ en ‘gezondheid’ overstijgen en meedenken over het strategische niveau. Het systeemdenken zorgt voor meer positieve impact.”

Kwaliteits-, veiligheids- en  milieumanagementsystemen

Hoe ga je als verantwoordelijke om met nieuwe kwaliteitsmethoden, nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico’s, nieuwe milieu-effecten, nieuwe normen, nieuwe klanteisen,… ? Dit boek biedt een stevige houvast. Met gratis e-book.

Positieve aanpak

Jan Dillen merkt ook op dat regels en de beleving van regels dichter bij elkaar moeten komen. “De overheid stimuleert een positieve aanpak van preventie-, milieu- en veiligheidsbeleid. Dat betekent dat je als organisatie een positieve cultuur moet installeren. Dat vraagt om een managementbenadering maar ook om integratie van deelterreinen. Veiligheidscultuur bijvoorbeeld zal makkelijk een prioriteit zijn omdat de impact heel tastbaar is. Het wordt veel meer gevoeld als een verplichting. Kwaliteitscultuur is al veel vager voor sommigen. Toch is het één verhaal en daarom is het goed dat kwaliteitsverantwoordelijken, milieucoördinatoren en preventieadviseurs steeds vaker in een QESH-afdeling worden samengebracht.”

De ISO norm 14001. Milieumanagementaspecten

In deze uitgave analyseert Jan Dillen op een wetenschappelijk onderbouwde manier de norm ISO 14001 en het denken over milieu en milieumanagementsystemen.  Met gratis e-book.

Cultuurchecklist als benchmark

Jan Dillen kan met zijn boeken rekenen op de belangstelling van preventieadviseurs, milieucoördinatoren, veiligheidsverantwoordelijken en consultants. “Iedereen zoekt naar een maatstaf om zijn beleid te toetsen en richting te geven. De cultuurchecklist is een goede benchmark om te bepalen waar je in een bepaald onderdeel van je managementsysteem staat. Daarom is de cultuurchecklist, gebaseerd op ISO en de 10 bepalingen van de High Level Structure, altijd een belangrijke rode draad voor mij.”

Kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerde managementsystemen

In deze uitgave bespreekt Jan Dillen de managementsysteemnormen ISO 9001:2015 (kwaliteit), ISO 14001:2015 (milieu) en ISO 45001 (veiligheid) en hoe de integratie tussen de drie managementsystemen wordt vergemakkelijkt. Met gratis e-book.

Betrokkenheid en participatie

In zijn boeken legt Jan Dillen ook sterk de nadruk op een mensgericht management rond QSEH. Participatie is voor hem een goede methode om het vertrouwen in regels bij medewerkers en management te verhogen. “Je merkt dat bijvoorbeeld aan de discussie ‘Is veiligheidscultuur moeilijk te veranderen?’ Maar: dat kun je managen door vertrouwen op te bouwen. De cases in mijn boeken leggen de brug tussen wat de internationale norm ISO dicteert en hoe een organisatie daar beter van wordt.”

De norm ISO 9001. Kwaliteitsmanagementsystemen.

In deze uitgave analyseert Jan Dillen op een wetenschappelijk onderbouwde manier de norm ISO 9001 en het denken over kwaliteit en kwaliteitsmanagementsystemen. Ook de begrippen managementsysteem, plan-do-check-act (PDCA) en procesbenadering licht hij toe. Met Gratis e-book.

De ISO-norm 45001. Veiligheidsmanagementsystemen

In deze uitgave bespreekt Jan Dillen wetenschappelijk onderbouwd de norm ISO 45001 en het denken over preventie en veiligheidsmanagementsystemen. Ook de risicoanalyse, de contextanalyse, de externe audit en de certificering worden toegelicht. Met gratis e-book.

 

“Organisatiecultuur zorgt voor betere resultaten omdat een héle organisatie doordrongen moet raken van het nut van regelgeving rond kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid”

Jan Dillen, auteur

NIEUW!
Een trilogie over organisatiecultuur.

Naast deze klassiekers voltooide Jan Dillen een nieuwe reeks rond organisatiecultuur. Centraal staat het thema van veranderen: van voldoen aan de technische vereisten naar een managementsysteem, om zo te komen tot een veiligheidscultuur, kwaliteitscultuur en milieucultuur.
De basis is telkens de desbetreffende cultuurchecklist zoals de veiligheidscultuurchecklist VCC of de kwaliteitscultuurchecklist KCC. Telkens diept de auteur 20 aspecten uit zoals leiderschap, competenties, bewustzijn, communicatie en werking KVM-dienst.

-15% korting als u deze drie boeken uit de reeks over organisatiecultuur bestelt.
Actie geldig t.e.m 15 augustus

Recent

Screen-Shot-2018-08-13-at-18.47.37.png

INNI group nv

Industrielaan 5. B-8501 Heule
T +32 56 36 32 11
E info@innipublishers.com
BTW BE 0418.420.485