...

Jan Dillen over milieu en duurzaamheid

“Door de klimaatveranderingen zal geen enkele organisatie over 10 jaar nog dezelfde zijn”

Ir. Jan Dillen behoeft geen introductie meer. De boeken van deze expert in veiligheid en gezondheid, risicobeoordeling, veiligheidscultuur en managementsystemen behoren tot de standaardliteratuur. De impact van de klimaatverandering stimuleerde hem om een nieuw boek te schrijven: ‘Milieu- en duurzaamheidscultuur in bedrijfsorganisaties’.

We vroegen aan Jan Dillen voor welke uitdagingen organisaties op milieuvlak staan en hoe de milieucoördinator deze concreet kan aanpakken.

“Ik constateer dat milieucoördinatoren vooral aandacht hebben voor het operationele niveau van milieubeleid. Kwaliteitscontrole, wetgeving en technische aspecten zijn uiteraard belangrijk maar ‘milieu’ is zo alomtegenwoordig geworden dat zij in de eerste plaats moeten meedenken over het strategische niveau. Binnen nu en 10 jaar zal elke organisatie een enorme omwenteling meemaken. Elk bedrijf moet zijn milieu-impact terugschroeven, dat wordt de grote uitdaging. Dat begint met organisatiecultuur”.

Is de invoering van een milieumanagementsysteem dan niet toereikend?

‘Nee, de uitdagingen vragen om een veel breder perspectief. De harde factoren zoals technologie en managementsystemen moeten we aanvullen met de zachte factor milieucultuur. Elk bedrijf moet een visie ontwikkelen om een organisatiecultuur te bouwen die aandacht geeft aan milieunormen en -waarden. Een sterk beleid rond het verminderen van negatieve milieu-effecten en het verbeteren van milieuprestaties verdienen een centrale plaats in de bedrijfsstrategie.”

“Organisatiecultuur zorgt voor betere resultaten omdat een héle organisatie doordrongen moet raken van het nut van regelgeving rond kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid”

Jan Dillen, auteur

Welke handvatten geeft uw nieuwe boek ‘Milieu- en duurzaamheidscultuur in bedrijfsorganisaties’?

De verbreding naar de organisatiecultuur zal nieuwe competenties vereisen van de milieucoördinator. Bijvoorbeeld over organisatiekunde, organisatieontwikkeling of psychologische aspecten bij gedrag op het gebied van milieu en duurzaamheid. Mijn boek geeft hier een inleiding op zodat de milieucoördinator beter gewapend is om zijn of haar strategische rol te spelen.

U bestelt het nieuwe boek van Jan Dillen ‘Milieu- en duurzaamheidscultuur in bedrijfsorganisaties’ in de webshop van INNI publishers

Een treffend voorbeeld van milieucultuur die op organisatieniveau impact heeft.   

Autofabrikant BMW verbindt milieu-inspanningen direct aan de verloning.

Recent

Screen-Shot-2018-08-13-at-18.47.37.png

INNI group nv

Industrielaan 5. B-8501 Heule
T +32 56 36 32 11
E info@innipublishers.com
BTW BE 0418.420.485