...

Uitvoering ontwerp interprofessioneel akkoord 2019-2020

De wet van 26 juni 2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2019, bevordert de inzetbaarheid van ontslagen werknemers met een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken.

De arbeidsovereenkomstenwet werd op die manier aangepast dat tegen uiterlijk 30 september 2019 per bedrijfstak een cao dient te voorzien in een ontslagpakket dat moet bestaan uit enerzijds een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding ten belope van 2/3e van het wettelijke ontslagpakket, en anderzijds 1/3emaatregelen die de inzetbaarheid van de ontslagen werknemer op de arbeidsmarkt verhogen.

– Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen

Het K.B. van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019, wijzigt, met ingang van 31 mei 2019, de artikelen III.1-34 tot III.1-36 van de codex over het welzijn op het werk, die betrekking hebben op de luchtverversing of de ventilatie van de arbeidsplaatsen.

Meer info in onze losbladige uitgave “Wetgeving welzijn op het werk”.

Einde overgangstermijn oude codex

Op 12 juni 2019 verstrijkt de overgangstermijn om alle documenten en formulieren die in toepassing van of naar aanleiding van de koninklijke besluiten die deel uitmaakten van de “oude” codex welzijn op het werk (officieuze codex) werden opgesteld, aan te passen aan de nieuwe codex over het welzijn op het werk.

Dit betekent dat al uw formulieren en documenten voortaan moeten verwijzen naar de nieuwe codex.

De oude codex (“officieuze codex”) werd opgeheven, met uitzondering van het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (B.S. 7-2-2001). Dit K.B. werd niet opgenomen in de nieuwe codex en blijft als afzonderlijk K.B. bestaan.

Recent

Screen-Shot-2018-08-13-at-18.47.37.png

INNI group nv

Industrielaan 5. B-8501 Heule
T +32 56 36 32 11
E info@innipublishers.com
BTW BE 0418.420.485