...

Boekrecensie door Steffie Desart

Er rust een taboe op verbale, mentale en fysieke agressie op de werkvloer. Slachtoffers rapporteren problemen niet altijd maar volgens cijfers van IDEWE krijgt één op de negen werknemers ermee te maken. Het pas verschenen boek Agressiewijs van Ellen Delvaux en Ineke Van den Zegel behandelt preventieve en remediërende oplossingen. Steffie Desart las het boek en deelt interessante inzichten met u.

Deze gids voor agressie op het werk geeft op een heldere wijze het theoretische kader van agressie weer, als praktische handvaten om agressie op de werkvloer te benaderen. Ellen en Ineke geven, vanuit hun gezamenlijke theoretische en praktische ervaring, een gedetailleerd beeld van een concept waar ieder van ons zich iets bij kan voorstellen, maar toch enorm divers en veelzijdig is.

Het boek omvat twee delen. In het eerste deel, het agressiekader, wordt gefocust op wat agressie nu net is, hoe vaak het voorkomt, welke impact het heeft en waarom het belangrijk is om een degelijk agressiebeleid uit te werken. In het tweede deel, de praktische benadering van agressie, wordt een duidelijk en chronologisch beeld geschept van concrete acties die men kan ondernemen voor, tijdens en na de agressie.

Het boek kwam tot stand als een mooie samenwerking tussen twee experten binnen IDEWE. Enerzijds Ellen, die als psychosociaal onderzoeksmedewerker over de nodige theoretische bagage beschikt over het onderwerp en anderzijds Ineke, die als preventieadviseur psychosociale aspecten en verantwoordelijke van de kenniscel agressie binnen IDEWE de theoretische bagage kon aanvullen met praktische inzichten. Deze ideale verhouding is één van de sterktes is doorheen het boek. Het is stevig doorspekt van een uitvoerige theoretische documentatie die consistent wordt aangevuld met praktische tips. Belangrijk is ook dat ze durven om vraagtekens te zetten bij de theorie om zo de belangrijke nuances rond agressie op het werk bloot te leggen. Hierdoor weten de auteurs een eenzijdige weergave van wat de theorie ons leert te vermijden. Hierdoor is het beeld dat Ellen en Ineke schetsen over agressie op het werk duidelijk, en tegelijk ook realistisch.

Het enige waarop ik als lezer wat op mijn honger bleef zitten, is de inleidende casus. Alhoewel deze een heel helder beeld schetst van hoe agressief gedrag verschillende wegen uit kan, wordt het verder niet meer gebruikt doorheen het boek. Het had vooral een praktische verrijking geweest voor de doelgroep als naar casus ook als voorbeeld werd verwezen doorheen de gids zelf.

In tegenstelling tot andere boeken in de wereld van agressie, die vaak focussen op het aanleren van handvaten aan werknemers wanneer zij met agressie geconfronteerd worden, is dit boek duidelijk gericht op zij die er in de werkcontext mee aan de slag moeten. Werkgevers, preventieadviseurs, maar ook bijvoorbeeld vertrouwenspersonen kunnen er hun gading in vinden. Kortom, een aanrader voor iedereen die professioneel met agressie aan de slag wilt gaan.

Bestel uw exemplaar van Agressiewijs.

 

Gepubliceerd op 17 februari 2020.

Recent

Screen-Shot-2018-08-13-at-18.47.37.png

INNI group nv

Industrielaan 5. B-8501 Heule
T +32 56 36 32 11
E info@innipublishers.com
BTW BE 0418.420.485