...

“Kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement- systemen: een praktische benadering” van Jan Dillen

Jan Dillen van Vinçotte schreef een interessant boek over de integratie van de drie grote formele zorgsystemen. Em. prof. ir. J. Van Peteghem las deze nieuwe uitgave die actueel is door de komst van ISO 45001 en de herwerkte versie van ISO 14001. 

 

“In 2016 verscheen bij INNI “Kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerde managementsystemen”. Het was een degelijk werk over het onderling afstemmen van de drie grote formele zorgsystemen. Maar intussen zijn we drie jaar verder. ISO 45001 is intussen uitgekomen, en het is verbluffend hoe snel deze ingang vindt in het Vlaamse bedrijfsleven. Wallonië lijkt nog even af te wachten. Met ISO 14001 die in 2015 in een herwerkte versie uitkwam, hebben we intussen wat meer ervaring opgebouwd. 

Auditeur Jan Dillen, werkzaam bij de geaccrediteerde organisatie Vinçotte, heeft een rijke ervaring opgebouwd bij het ondersteunen van ondernemingen inzake het integreren van de drie “grote” formele zorgsystemen: ISO 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieuzorg en ISO 45001 voor de veiligheid en de gezondheid op de werkplek.

Het is allicht bekend bij iedereen die te maken heeft met dit soort formele managementsystemen: ze vertonen alle eenzelfde blauwdruk. Deze High Level Structure komt neer op tien standaardhoofdstukken waarop alle recente ISO-gebaseerde managementnormen gestoeld zijn. Dat is een bewuste zet van de International Organization for Standardization. Het bevordert de integratie van de aanpak op deze drie vlakken, maar evenzeer van beleidsdomeinen over minder bekende managementnormen. Denk hierbij aan ISO 39001 voor het beheren van de verkeersongevallen, ISO 5501 voor het asset management en nog een aantal andere.

Het nieuwe boek heeft de ambitie om een diepgaand zicht te geven op die tien gemeenschappelijke bouwstenen. Het geeft de kruisverbanden weer en reikt praktische handvatten aan over de manier waarop de integratie van alle normonderdelen vlot kan verlopen. Het is een goed leesbaar verhaal dat wordt verlevendigd door veel kaderstukjes, diagrammen en stroomschema’s. Diepgaander dan in vergelijkbare publicaties gaat het boek in op de vraag hoe een specifiek normelement tot in detail moet worden ingevuld. 

Natuurlijk ontbreekt de ruimte om alle operationele vraagstukken die zich stellen bij de implementatie van een specifieke ISO-beheersnorm uitputtend te behandelen. Daarvoor moet verwezen worden naar ander bronnen, en dat is tegelijk een minpuntje: een goede bibliografie ontbreekt.

Em. prof. ir. J. Van Peteghem

 

Gepubliceerd op 7 januari 2020.

Recent

Screen-Shot-2018-08-13-at-18.47.37.png

INNI group nv

Industrielaan 5. B-8501 Heule
T +32 56 36 32 11
E info@innipublishers.com
BTW BE 0418.420.485